DD-behandling

Behandlinga er til pasientar med hudsjukdommar (som handeksem, nevrodermatitt, psoriasis og pustulosis palmoplantaris), der ein ønsker auka effekt av kortison. Duoderm aukar effekten av Dermovat samtidig som den beskyttar huda mot irritasjon.