HELSENORGE
BUP poliklinikk Molde

Eksponering med responsprevensjon (ERP) for barn og ungdom ved Knausensenteret i Molde

Eksponering med responsprevensjon (ERP) er ein effektiv behandlingsmetode ved tvangslidingar. ERP inneber å eksponera/utsetja seg for ubehagelege situasjonar. Ved å øva på dette kan ein læra å meistra ubehaget ved å tolerera angsten, og la vera å utføra tvangshandlingar. Behandlinga føreset at du er motivert og blir utført i kombinasjon med kognitiv terapi.Innleiing

Før

Du må vera motivert for å ta imot denne typen behandling.  Det må vera tilstrekkeleg plass i kvardagen din til å ha nok tid og søkjelys på behandlinga, noko som i ein periode kan gå ut over deltaking i skule og andre aktivitetar og oppgåver.

Under

I behandlinga lagar du eksponeringsoppgåver saman med terapeuten din. Du gjennomfører oppgåvene saman med terapeuten og åleine (eventuelt saman med foreldre), enten på terapikontoret, heime hos deg sjølv eller andre stader der det er nyttig å jobba med tvangen. Gjennom dette skal du læra deg å ikkje la tvangen (OCD-en) få styra kvardagen din

Vanlegvis går behandlinga over tre månader med inntil 14 behandlingsmøte. Behandlinga er som regel individuell, men ofte er det heilt nødvendig med informasjon og deltaking av føresette/pårørande.

Behandlingstimane varer i 45 – 90 minutt, 1-2 gonger kvar veke. Mellom timane får du i oppgåve å trena vidare på det du har lært. OCD-behandlaren fungerer som ein personleg trenar, og gir deg konkret hjelp til å gjennomføra behandlinga på den måten som er mest effektiv og nyttig.

Dersom du allereie får behandling for andre lidingar enn tvinga, eller det viser seg å vera behov for det, blir du vanlegvis følgt opp av ein annan behandlar undervegs eller i etterkant av OCD-behandlinga.Etter

Det er viktig å halda fram med å bruka det du har lært i behandlinga. Mot slutten av terapiforløpet vil me snakka saman om korleis du kan redusera faren for tilbakefall.

Mange behandlingsstader har ein oppfølgingsperiode etter behandling der du trenar på eigenhand og møter til enkeltståande oppfølgingstimar, til dømes tre og seks månader etter behandling.Kontaktinformasjon

Praktisk informasjon

​Endre/avbestille time

Må du avbestille eller endre time, så ber vi deg ta kontakt med vår ekspedisjon. Det er viktig at ringer så snart som råd og seinast innan 24 timar før avtalt time. Unytta timar som ikkje blir varsla vil bli fakturt. Ekspedisjonstida er frå måndag til fredag, kl 08.00 – 15.30.

Barn som pårørande

​Barn og unge blir påverka når nokon i familen blir sjuke. Dei treng å forstå kva som skjer. Vi på sjukehuset skal bidra til at barn og ungdom blir tatt godt vare på i slike situasjonar. 

Les om kva vi gjer for barn og ungdom som er pårørande

Forløpskoordinator psykisk helsevern for barn og ungdom

​​​​​Forløpskoordinator skal informere, rettleie og gi råd om pakkeforløp før pasientforløpet er starta og fagperson er tildelt. Pasient, pårørande, fastlegar og andre aktuelle i kommunehelsetenesta kan ta direkte kontakt med koordinator for informasjon.

97640944

Telefontid måndag til fredag frå kl 8.00-11.30 og 12.00-1600

 

Kva er eit pakkeforløp? Les meir på helsenorge.no

Internett/Wifi

Pasientar og besøkande kan bruke gratis trådlaust internett i deler av sjukehuset, men diverre ikkje i alle avdelingar/etasjar enno. Utbygging av dekninga pågår. Sjå etter GjestenettHMN på mobil eller datamaskin.

 

Passord på SMS
Når du opnar nettlesaren får du opp ei side der du kan bestille gratis passord for å logge deg på nettet. Dette passordet varer ei veke. Du blir bedt om å legge inn mobilnummeret ditt, og får då tilsendt eit passord på SMS.  

 

 


Preste- og samtaletenesta

Treng du nokon å snakke med? ​
Prestetenesta er tilgjengeleg for å lytte til deg, om du berre vil slå av ein prat eller dele ting du tenker på.

Prestetenesta si viktigaste oppgåve er samtalar med pasientar og pårørande. Dei tilbyr også undervising, rettleiing, og samtalegrupper, både for pasientar og tilsette.

Presten og diakonen er her for alle, og kan formidle kontakt med andre trussamfunn, religionar eller livssynsorganisasjonar.

Kontaktinformasjon og meir om prestetenesta

Spisestader

Kantina​

Vi har god heimelaga mat, varme og kalde rettar, til gode prisar.​

Du finn oss​ ved hovudinngangen på Knausen. Velkomen!

Opningstider:

  • Måndag - fredag: 11.00 - 14.00
  • Laurdag og søndag: stengt

Ta bilde?

​Mange pasientar og pårørande ønsker å ta bilde eller video som eit minne frå tida på sjukehuset. Det kan du gjere så lenge det er deg sjølv, pårørande eller vener som blir avbilda.

Det ikkje er lov å ta bilde av medpasientar eller tilsette uten løyve.

Vi håper alle viser respekt for personvernet under besøket ved sjukehuset.

Tilvisingsskjema BUP

Fann du det du leita etter?