HELSENORGE

Epikutantest ved allergi

Ved epikutantest, også kalla lappetest, legg vi testmateriale i små kammer direkte på huda, vanlegvis på ryggen. Testen blir brukt ved mistanke om allergi mot stoff som kjem i kontakt med hud. Testmaterialet skal ligge på i 48 timar. Testen blir lest av etter 72 timar, i nokre tilfelle også etter fem til sju dagar.