Fjerning av galleblære

Laparascopisk cholecystectomi
Seksjon for dagbehandling Molde

Operasjonen blir utført på grunn av gallestein eller annan sjukdom i galleblæra.

Les meir om Gallestein
Informasjon frå helsenorge.no

Gallestein

Gallestein er små steiner som dannes i galleblæren. Gallestein kan være smertefullt. Når gallestein skader/irriterer galleblæreveggen kan galleblæren bli betent. Da er det vanlig å fjerne galleblæren med en operasjon.

Mange mennesker har gallestein som de ikke merker noe til og ikke vet om. Hos de fleste skaper disse ingen problemer. Noen ganger blokkerer steinene utførselsrøret som fører fordøyelsessafter fra galleblæren til tarmen. Da kan du kjenne smerter i mageregionen.

Sannsynligheten for å få gallestein øker etter fylte 40 år. Kvinner får oftere gallestein enn menn. Andre faktorer som øker sjansene for å få gallestein er fedme, graviditet, raskt vekttap (slankediett) eller når en spiser mye fet mat.​ Noen er arvelig belastet.

Årsaker til gallestein

Galleblæren er en liten pose som henger under leveren din. Den lagrer fordøyelsesvæske som kalles galle, som hjelper kroppen til å bryte ned maten. Noen ganger blir fordøyelsessaften for tykk, og det utkrystalliseres gallestein. Gallestein kan være så små som sandkorn eller stor som en golfball. Man kan ha én stor, eller hundrevis av små, gallestein i galleblæren.

Les meir om Gallestein (helsenorge.no)

Innleiing

Operasjonen blir rutinemessig utført med kikholsmetode (laparoskopisk teknikk). Gjennom bukveggen lagar vi fire små innstikk. Deretter fyller vi opp med gass i bukhola. Vi løyser og hentar ut galleblæra (med steinane i). Gassen blir fjerna, og dei små såra sydde igjen.

Vi utfører inngrepet i narkose. I sjeldne tilfelle er det av tekniske grunnar ikkje mogleg å gjennomføre operasjonen med kikholsmetode. Alternativet er å legge eit litt lengre snitt under ribbeinet på høgre side.

 

Fastlege eller anna helseteneste som tilviser til utgreiing

1. Før

 

Dersom du bruker blodfortynnande medisinar må det avtalast med lege om du skal slutte med dette føre operasjonen. Om ikkje anna er avtalt møter du fastande. Å faste vil seie at du ikkje et, drikk, et drops, tygg tyggegummi, røyker eller snusar dei siste seks timane før avtalt time.

Smykke, piercing, neglelakk, gelenegler og lause negler skal fjernast før innlegging. Dersom piercing er vanskeleg å fjerne, kan du risikere at den blir klipt. Betennelse/hudreaksjon rundt piercing som er nær operasjonsfeltet skal behandlast før operasjonen. Vi kan ikkje operere pasientar med smykker/piercing, då det kan føre til brannskade på både pasient og personale.

Med mindre legen har gitt annan beskjed skal du ta faste medisinar om morgonen på operasjonsdagen saman med 1/2 glas vatn. Ta med liste over dei faste medisinane når du kjem til sjukehuset.

På morgonen operasjonsdagen skal du også ta ein grundig dusj med hårvask. Du skal ikkje ha på krem eller sminke etter at du har dusja.

Det er vanleg å barbere området som skal opererast. Dette blir gjort på sjukehuset.

2. Under

 

Fjerning av galleblæra blir gjort dagkirurgisk. Sjølve operasjonen tar vanlegvis 1–1,5 time.   

3. Etter

 

Etter operasjonen kjem du tilbake til dagkirurgien. Du kan stå opp innan ein time, og vanlegvis kan ein reise heim etter 2–4 timar. Utifrå tilstanden din og når på dagen du vart operert vurderer kirurgen også om du må overnatte på sjukehuset.  

På dagkirurgien får du vite om stinga etterkvart skal fjernast, eller om ein har brukt sjølvoppløyseleg tråd. Dersom stinga må fjernast skal dette gjerast sju til tolv dagar etter operasjonen. Ta kontakt med fastlegen din.

Smerter 

Smerter og kvalme/oppkast kan inntreffe. Under og etter operasjonen vert det gitt væske intravenøst. Du får drikke og ete etter inngrepet. I dei neste dagane kan du kjenne ubehag på grunn av gassen som vert sett inn i bukhola under operasjonen. Gassen hjelper til med å få betre oversikt i operasjonsområdet. Det er derfor naturleg å føle seg oppblåst i magen, kjenne smerter i skuldrene og oppleve at det er tungt å trekke pusten første tida. Plagene gir seg gradvis og vert heilt borte etter tre til fem dagar. Du får smertestillande etter behov når du er på sjukehuset. I tillegg får du med nokre smertestillande tablettar heim, i tillegg til resept.  

Sjukmelding

Det er ikkje skadeleg med aktivitet etter operasjonen. Men "lytt til kroppen din" og auk den fysiske aktiviteten etterkvart. Unngå tunge løft i 2–4 veker.  

Ein blir vanlegvis sjukmeld i 1 veke etter operasjonen ved kikholskirurgi. Ved open operasjonsteknikk blir ein vanlegvis sjukmeld i 2–3 veker. Dersom du treng forlenging av sjukmeldinga di kan du ta opp dette med fastlegen din. Det er ingen rutinemessig kontroll etter operasjonen.  

Kosthald og fordøyelse 

Du kan ete vanleg mat etter å ha fjerna galleblæra. Unngå store og feittrike måltid dei to første månadene. Det er ikkje unormalt å bli litt "treig i magen" og ha luft i tarmane. Du kan sjølv hjelpe til ved å halde deg i aktivitet, samt få i deg rikeleg med drikke og gjerne fiberrik mat.

Hygiene

Dersom du er operert med kikholskirurgi kan du dusje etter 2 dagar. Ta av bandasjen etter dusjing. Såra bør lufttørke før du set på nye sterile bandasjar. Dersom såra er tørre etter 4 dagar er det ikkje nødvendig å bruke bandasje.

Transport

Du kan ikkje køyre heim sjølv etter operasjonen. Husk at du kan ha rett på tilrettelagt transport eller å få dekt reiseutgiftene dine. Les meir om pasientreiser (helsenorge.no)

Kontakt

Seksjon for dagbehandling Molde
Oppmøte
Oppmøte i 4. etasje ved seksjon for dagbehandling.
Telefon
71121910
Molde sjukehus
Besøksadresse
Parkveien 84(Google maps)
6407 Molde
Telefon
71120000
Fann du det du leita etter?
Tilbakemeldinga vil ikkje bli svart på. Ikkje send personleg informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.