HELSENORGE

Fotodynamisk behandling av hud

Fotodynamisk behandling er ein behandlingsmetode for visse typar hudkreft og solskada hud. Behandlinga er enkel å utføre og gir som regel eit godt kosmetisk resultat.