HELSENORGE

Frysebehandling av hud

Frysebehandling eller kryobehandling er ein metode hudlegane bruker til behandling av hudsjukdommar som vorter, pigmentflekker, enkelte hudkrefttypar og forstadium til hudkreft.