HELSENORGE

Graviditet - overvaking av barn i magen til mor

Fødselen er krevande for både mor og barn, og jordmor / lege vil følge med barnets tilstand gjennom heile fødselen.