Medisinsk poliklinikk Volda

Hjarterehabilteringa i Volda ved Volda sjukehus

Tverrfagleg oppfølging for deg som har hatt hjarteinfarkt, har fått utført bypass operasjon, blokka/stenta kranseåre eller påvist avleiring i kranseårene.

Innleiing

Målet med hjarterehabiliteringa er å kome i betre form, og få kunnskap om korleis du kan påverke helsa di. Det er også ei viktig målsetting å redusere angst og usikkerheit i samband med hjartesjukdom, både for deg og dine næraste.

Tilvising og vurdering

Du treng tilvising frå lege for å delta på hjarterehabiliteringa.
Det kan vere sjukehuslege eller fastlege.
Ta kontakt med sjukepleiar Anne Grethe Vågen på medisinsk poliklinikk dersom du har spørsmål.


Før

Før oppstart på hjartetrimmen skal ein vere klarert med sjukehuslege.

Du vil bli oppringt av fysioterapeut når du kan starte.

Under

Kurs

Kurset går over 4 veker, og undervisninga føregår i gruppe tysdagar kl. 10.00-13.30. 

Ulike tema knytt til kranseåresjukdom blir tekne opp:

* Sjukdomslære om angina/infarkt.

* Behandling av kranseåresjukdom.

* Medikament.

* Fysisk aktivitet og helse.

* Kosthald og kolesterol.

* Risikofaktorar for koronar hjartesjukdom. 

* Å leve med hjartesjukdom.

Du betaler ein egenandel på rehabiliteringstilbodet. Pasientreiser dekker ein del av reiseutgiftene. Mat har du høve til å kjøpe i kantina på sjukehuset.

Pårørande er velkomne til å delta på kurset.


Oppfølging

Oppfølging tverrfagleg av individuelle rehabiliteringsmål.


Legen har det medisinsk faglege ansvaret. Alle får ein legekonsultasjon der ein kartlegg risikoprofil, måling av blodtrykk, puls, eventuelt EKG og diverse blodprøver, mellom anna kolesterol.

Sjukepleiar organiserer hjarterehabiliteringa. Ein kan også få konsultasjon der ein kan ta opp spørsmål og tankar du har.

Fysioterapeut har samtale før starten og ved avslutning av hjartetrimmen. Fysioterapeut hjelper til med individuell tilrettelegging og rettleiing under treninga. 


"Hjartetrimmen"

Treninga føregår saman med fysioterapeut i gruppe. Trimmen er to gongar i veka, tysdag og torsdag kl. 13.30-14.45. Treningsperioden varer i 3 månader.

Hovuddelen av hjartetrimmen er lagt opp etter ein intervallmodell med fire pulstoppar. Elles er det øvingar for styrke, uttøying og avspenning. Treninga føregår til musikk, den er lystbetont og passar for alle.

Når kan du starte treninga?

* Etter infarkt/evt. med stenting: ca 4-6 veker

* Etter bypassoperasjon: 6-8 veker

* Etter blokking/stenting utan infarkt: ca. 2 veker


Tverrfagleg team

Sjukepleiarar: Maria Hansen, Anne Grethe Vågen.

Fysioterapeutar: Magnhild Vatn, Lena Due-Sørensen, Kine Ulvestad.

Legar: Svein Hareide, Helge Ose Velle, Synne Sandberg.


Hjartepoliklinikken er open måndag - torsdag kl. 09.00-15.00.

Telefon: 70058556  (Hjartepoliklinikken)   70058214  (Fysioterapien)Etter

Du blir innkalla til ein oppfølgingsdag ca 1/2 til 1 år etter hjarterehabiliteringskurset.

Kontaktinformasjon

KORONAVIRUSET: Viktig informasjon til pasientar, blodgivarar og besøkande

​For å unngå koronasmitte har vi restriksjonar for besøk på sjukehusa. Viss du har fått innkalling til time, eller planlegg eit besøk, må du gjere deg kjent med gjeldande rutine.

Gjeldande rutine finn du her

Praktisk informasjon

Barn som pårørande

​Barn og unge blir påverka når nokon i familen blir sjuke. Dei treng å forstå kva som skjer. Vi på sjukehuset skal bidra til at barn og ungdom blir tatt godt vare på i slike situasjonar. 

Les om kva vi gjer for barn og ungdom som er pårørande

Internett/Wifi

Pasientar og besøkande kan bruke gratis trådlaust internett i deler av sjukehuset, men diverre ikkje i alle avdelingar/etasjar enno. Utbygging av dekninga pågår. Sjå etter GjestenettHMN på mobil eller datamaskin.

 

Passord på SMS
Når du opnar nettlesaren får du opp ei side der du kan bestille gratis passord for å logge deg på nettet. Dette passordet varer ei veke. Du blir bedt om å legge inn mobilnummeret ditt, og får då tilsendt eit passord på SMS.  

 

 


Ladestasjon for el-bil

​Vi har fått ladestasjonar for el-bil ved alle dei fire sjukehusa. Her finn du ladestasjonen ved ditt sjukehus:

No kan du lade el-bilen ved sjukehusa

Parfyme

​Vi ber om avgrensa bruk av parfyme, då det er mange av pasientane våre som reagerer på dette.


Parkering

Ved Volda sjukehus finn du dei fleste parkeringsplassane på oppsida (nordsida) av sjukehuset. I tillegg er det noko parkeringsareal mellom DPS-et og hovudbygget. Det er kostnadsfritt å parkere ved sjukehuset. HC-parkering ved hovudinngangen, akuttmottaket, DPS og BUP. Det er moglegheit for av- og påstiging rett utanfor hovudinngangen.


 

Preste- og samtaletenesta

Treng du nokon å snakke med? ​
Prestetenesta er tilgjengeleg for å lytte til deg, om du berre vil slå av ein prat eller dele ting du tenker på.

Prestetenesta si viktigaste oppgåve er samtalar med pasientar og pårørande. Dei tilbyr også undervising, rettleiing, og samtalegrupper, både for pasientar og tilsette.

Presten og diakonen er her for alle, og kan formidle kontakt med andre trussamfunn, religionar eller livssynsorganisasjonar.

Kontaktinformasjon og meir om prestetenesta

Reise og tilkomst

Pasientreiser er reiser til og frå offentleg godkjent behandling. Sjukehuset har ansvaret for pasientreiser og dekker rimelegaste reisemåte for pasienten. Meir informasjon om pasientreiser finn du på helsenorge.no

Buss

Fram Ekspress og alle andre bussar går innom busslomma ved sjukehuset i Volda og i Ålesund. Unntak: Flybussen i Ålesund stoppar berre ved busslomme oppe ved hovudvegen. I Molde og Kristiansund går ikkje Fram Ekspress til sjukehusa, men korresponderer med bybuss i begge byane.

Fly
Molde lufthavn, Årø ligg om lag 7 km frå Molde sjukehus.

Kristiansund lufthavn, Kverberget ligg om lag 8 km frå Kristiansund sjukehus.

Ørsta-Volda lufthamn, Hovden ligg om lag 8 km frå Volda sjukehus

Ålesund lufthavn, Vigra ligg om lag 23 km frå Ålesund sjukehus. 
 

Servicetorget

​Du finn oss i hovudvestibylen. Ta kontakt med oss om du treng vegskildring til avdelinga du skal besøke, om du har behov for å betale poliklinikk-timen din kontant, hjelp til å bestille drosje, eller andre serviceoppgåver.

Opningstid

08.00–16.30

Spisestader

På grunn av koronapandemien er kantina for tida kun open for tilsette i Helse Møre og Romsdal.

Vi har middagsservering kvar dag frå kl 12.00 - 16.00 i tillegg til litt kioskvarer, krigler, kaker og påsmurt brødmat. Vi har også pålegg og brødmat som du kan smøre sjølv.

Kantina har følgjande opningstider:

  • Måndag til fredag: kl 08.00 - 16.00
  • Laurdag og søndag: kl 12.00 - 16.00

 

Ta bilde?

​Mange pasientar og pårørande ønsker å ta bilde eller video som eit minne frå tida på sjukehuset. Det kan du gjere så lenge det er deg sjølv, pårørande eller vener som blir avbilda.

Det ikkje er lov å ta bilde av medpasientar eller tilsette uten løyve.

Vi håper alle viser respekt for personvernet under besøket ved sjukehuset.

Fann du det du leita etter?