HELSENORGE

Høyreapparattilpassing

Eit høyreapparat er eit teknisk hjelpemiddel som hjelper deg å høyre betre. Høyreapparatet kan aldri erstatte normal høyrsel, men det er ei god støtte. Vi tilpassar høyreapparat både til barn og vaksne, med både ulike gradar av høyretap.