REGISTRERING AV OTOAKUSTISKE EMISJONAR

Høyrselscreening hos nyfødde

Det har tidlegare vore vanskeleg å teste høyrselen på svært små barn, og derfor har det kunne tatt tid før ein har begynt å mistenke at barnet høyrer dårleg. Vi tester derfor høyrselen til alle nyfødte med det formålet å kunne oppdage eit eventuelt medfødt høyrselstap så tidleg som mogeleg, og då kunne sette i gong hjelpetiltak så raskt som mogeleg.