HELSENORGE
REGISTRERING AV OTOAKUSTISKE EMISJONAR

Høyrselscreening hos nyfødde

Vi tester høyrselen til alle nyfødte for å kunne oppdage eit eventuelt medfødt høyrselstap så tidleg som mogeleg, og då kunne setje i gang hjelpetiltak så raskt som mogeleg.