Hudbiopsi

Ved hudbiopsi blir det tatt ei lita vevsprøve frå huda. Prøva blir sendt til nærmaste patologilaboratorium for mikroskopisk undersøking.