HELSENORGE

Kirurgisk behandling av søvnapné

Ein mindre del av pasientane med obstruktiv søvnapné har anatomiske avvik i kjeve og øvre luftvegar som kan avhjelpast med operasjon. 

Innleiing

Spesielt er fjerning av mandlar hos barn effektivt. Tett nase blir ofte behandla effektivt med kortison-spray, men større skeivheiter i nasen, polyppar og forstørra nasemuslingar kan nødvendiggjere mindre kirurgiske inngrep.

Tilvising og vurdering

Helsepersonell

Sjekkliste for tilvisning - Fastlege eller anna helseteneste som tilviser til utgreiing

Helsepersonell

Fastlege eller anna helseteneste som tilviser til utgreiing

Før

Under

Dette kan òg vere nødvendig som supplement til CPAP-behandling, for at luftstraumen skal kunne passere naseholrommet utan for stor motstand.

Forresten blir ulike plastiske operasjonar på den blaute ganen utført med laser eller radiobølgjekniv. Effekten er variabel ved obstruktiv søvnapné (OSA) og ikkje endeleg klarlagt. Det er viktig med høg kompetanse, grundig utvelging og oppfølging.

Trakeotomi (hol på luftrøyret) eller kirurgisk framflytting av kjeven kan løyse problemet dersom pasienten har alvorleg OSA og anna behandling ikkje har ført fram.

Etter

Ver merksam

Kontaktinformasjon

Fann du det du leita etter?