HELSENORGE

Kirurgiske inngrep i huden

Ved nokre tilstandar er det nødvendig for hudlegen å gjere enkle inngrep i huda. Dette kan vere ein biopsi eller eit kirurgisk inngrep for å avklare diagnosen.