ADHD foreldre/foresatte - Molde

 

Tilvisning - du må ha tilvisning for å delta

du må ha tilvisning for å delta

Ynskjer du/dykk å delta på opplæringa, ta kontakt med fastlegen din for tilvising.
Er familia i behandling i spesialisthelsetenesta ved klinikk for kvinner, barn og ungdom treng de ikkje ny tilvisning

Kvifor delta 

Med kurset ønsker vi at foreldre/føresette og skole- og barnehagetilsette skal få auka kunnskap om kva ADHD er og korleis ein kan møte barn og ungdom med ADHD både i heimen og i skole- og barnehagekvardagen. Vi ønsker å skape auka forståing og meistring i rolla som forelder/føresett og fagperson. 

Vi oppfordrar begge foreldra til å delta på opplæringa. 


 

Innhald

  • Kva er ADHD
  • Brukarhistorie "livet med ADHD"
  • Utfordringar i kvardagen og fritidsaktivitetar
  • Medikamentell behandling
  • Tilrettelegging i barnehage og skule
  • "Kan du ikke bare høre etter"
  • Meistring
  • Erfaringsutveksling
  • Kosthald


 

Praktiske opplysningar

Du vil i forkant av kurset motta innkalling med lenke til det digitale kursrommet på e-post og program i posten.


 

Rettar, eigenandel og opplæringspengar

Ingen eigenandel

Det kan søkjast om opplæringspengar for deg som er yrkesaktiv og som har omsorg for et longvarig sjukt eller funksjonshemma barn. Opplæringspengar bereknast på same måte som sjukepengar, og skal erstatte tap av arbeidsinntekt ved fråvær frå arbeid for å vere med under opplæringa.

Lenke til informasjon om opplæringspengar og andre rettar finn du her

Nyttige nettsider

Håndbok "informasjon og tips til lærarar i grunnskolen" 

Filmer "sosiale ferdigheter"

Fann du det du leita etter?