ADHD foreldre/foresatte - Molde

 

Tilvisning - du må ha tilvisning for å delta

du må ha tilvisning for å delta

Ynskjer du/dykk å delta på opplæringa, ta kontakt med fastlegen din for tilvising.
Er familia i behandling i spesialisthelsetenesta ved klinikk for kvinner, barn og ungdom treng de ikkje ny tilvisning

Kvifor delta på kurs

Med kurset ynskjer vi at foreldre/foresatte og skole- og barnehageansatte skal få økt kunnskap om kva ADHD er og korleis ein kan møte barn og unge med ADHD både i hjemmet og i skole- og barnehagekvardagen. Vi ynskjer å skape økt forståelse og meistring i rolla som forelder/foresatt og fagperson.

Innhald

  • Kva er ADHD
  • Brukarhistorie "livet med ADHD"
  • Utfordringar i kvardagen og fritidsaktivitetar
  • Medikamentell behandling
  • Tilrettelegging i barnehage og skule
  • "Kan du ikke bare høre etter"
  • Meistring
  • Erfaringsutveksling
  • Kosthald


Praktiske opplysningar

Inntil vidare er kurset digitalt, du får innkalling med lenke til det digitale kursrommet på mail og program i posten.


Rettar, eigenandel og opplæringspengar

Ingen eigenandel

Det kan søkjast om opplæringspengar for deg som er yrkesaktiv og som har omsorg for et longvarig sjukt eller funksjonshemma barn. Opplæringspengar bereknast på same måte som sjukepengar, og skal erstatte tap av arbeidsinntekt ved fråvær frå arbeid for å vere med under opplæringa.

Lenke til informasjon om opplæringspengar og andre rettar finn du her

Nyttige nettsider

Håndbok "informasjon og tips til lærarar i grunnskolen" 

Filmer "sosiale ferdigheter"

Fann du det du leita etter?