HELSENORGE

Artrose - Kristiansund

Personer med artrose som ikke er nyopererte

Tilvisning - du må ha tilvisning for å delta

du må ha tilvisning for å delta

Tilvising sendes elektronisk til Kirurgisk poliklinikk, Kristiansund sjukehus

Ynskjer du/dykk å delta på opplæringa, ta kontakt med fastlegen din for tilvising.

Kvifor delta på kurs

Med kurset ynskjer vi at du og dine pårørande skal få økt kunnskap om kva artrose er, førebygge forverring og skape økt trygghet, forståelse og mestring i det å leve med artrose. Vi oppmodar pårørande til å delta på opplæringa.


Innhald

  • Hva er artrose

  • Bevegelse og artrose

  • Å leve med artrose ved brukerrepresentant

  • Hjelpemidler

  • Arbeidsrettigheter

  • legemidler

  • Kosthold


Praktiske opplysninger

Det er bindende påmelding. Ved ikke møtt uten å ha gitt beskjed vil den enkelte bli belastet med ikke møtt gebyr


Bevertning: Det serveres kaffe/te, frukt og lunsj. kr 240,- per person totalt for begge dager. Faktura sendes i etterkant av kurset. Gi beskjed dersom du ikke ønsker bevertning.


Vennligst gi beskjed i god tid hvis det er spesielle behov vi skal hensyn til f. eks kost, hørsel etc.

Tenk gjerne gjennom spørsmål på forhånd.Rettar og eigenandel

Pasientar har rett til fri for å delta på pasientopplæring. Rettar ved reise og opphald gjeld som ved andre polikliniske timar på sjukehuset.

Faktura på eigenandel sendes i etterkant, ingen eigenandel for dei som har frikort

Lenke til utfyllande informasjon om eigenandel og andre rettar finn du her


Nyttige nettsider

Norsk revmatikerforening

Fann du det du leita etter?