HELSENORGE

Autisme / Asperger syndrom - barn - Kristiansund

Kurs for barn 3. til 7. klasse .

Tilvisning - du må ha tilvisning for å delta

du må ha tilvisning for å delta

Ønsker du/dykk å delta på opplæringa, ta kontakt med fastlegen din for tilvising.

Er familien i behandling i spesialisthelsetenesta ved klinikk for kvinner, barn og ungdom treng de ikkje ny tilvisning

Kvifor delta

Med kurset ønsker vi at barna skal få auka kunnskap om kva autisme/asperger er. Vi ønsker å skape auka forståing og meistring både i heimen og i skolekvardagen. 

Innhald

  • Bli kjent med kvarandre
  • Korleis er vi like og alle er forskjellige?
  • Personligheita og kjenslene mine
  • Kva ein liker å gjere/er god på
  • Funksjonshemming
  • Kva er Asperger syndrom/autisme?
  • Kva er eg god på og kva treng eg tolk/støtte til.
  • Korleis hjernen til dei med Asperger/autisme er annleis frå andre, og kva som er bra med det og kva kan vere vanskeleg?
  • I tillegg kan du ta opp temaer du ønskerPraktiske opplysningar

Gjennomføres  6 ganger, 2 ganger pr. uke.

Det blir enkel servering.

Dersom du ikkje kan møte til time ber vi deg kontakte avdelinga snarast. Dersom du ikkje møter uten å ha gitt beskjed innan 24 timer, kan du bli belasta med eit ikkje møtt gebyr. 

Rettar og eigenandel

Pasientar har rett til fri for å delta på pasientopplæring. Rettar ved reise og opphald gjeld som ved andre polikliniske timar på sjukehuset.

Ingen eigenandel 

Lenke til utfyllande informasjon om rettar finn du her

Nyttige nettsider

Autismeforeningen i Norge, Møre og Romsdal fylkeslag

Fann du det du leita etter?