Autisme / Asperger syndrom - barn - Kristiansund

Kurs for barn 3. til 7. klasse .

Tilvisning - du må ha tilvisning for å delta

du må ha tilvisning for å delta

Ynskjer du/dykk å delta på opplæringa, ta kontakt med fastlegen din for tilvising.

Er familien i behandling i spesialisthelsetenesta ved klinikk for kvinner, barn og ungdom treng de ikkje ny tilvisning

Kvifor delta på kurs

Med kurset ynskjer vi at barna skal få økt kunnskap om kva autisme er. Vi ynskjer å skape økt forståing og meistring både i heimen og i skolekvardagen. 


InnhaldPraktiske opplysningar

Gjennomføres  6 ganger, 2 ganger pr. uke.


Rettar og eigenandel

Pasientar har rett til fri for å delta på pasientopplæring. Rettar ved reise og opphald gjeld som ved andre polikliniske timar på sjukehuset.

Ingen eigenandel 

Lenke til utfyllande informasjon om rettar finn du her


Nyttige nettsider

Autismeforeningen i Norge, Møre og Romsdal fylkeslag

Fann du det du leita etter?