Autisme /Asperger syndrom - ungdom - Kristiansund

Opplæring for ungdom 13-18 år (fra 8. klasse) med autismespektervansker /Asperger syndrom som ønsker kunnskap om og forståelse i forhold til seg selv og diagnose.

Tilvisning - du må ha tilvisning for å delta

du må ha tilvisning for å delta

Ønsker du å delta på opplæringen så ta kontakt med din fastlege for henvisning til kurset. Henvisningen sendes til BUP Kristiansund. Merkes med kursets navn: «opplæring for barn med autismespektervansker»

Er du til behandling i spesialisthelsetjenesten ved Klinikk for kvinner, barn og ungdom, trenger du ikke henvisning

Kvifor delta på kurs

Med kurset ynskjer vi at du som ungdom skal få økt kunnskap om kva autisme/asperger syndrom er. Vi ynskjer å skape økt forståing og meistring både i heimen og i skolekvardagen. 


Innhald

«Å lære om seg selv og sin diagnose»

  •  Bli kjent med hverandre 
  • Hvordan er vi like og alle er forskjellige? 
  • Personligheten og følelsene mine. Hva liker jeg å gjøre, hva er mine interesser? 
  • Funksjonshemming. Hva er Asperger syndrom/autisme? 
  • Hva er jeg god på og hva trenger jeg hjelp/støtte til? 
  • Vi snakker om hvordan hjernen til mennesker med Asperger/autisme er annerledes fra andre, og hva som er bra med det og hva kan være vanskelig 
  • I tillegg kan du ta opp tema du ønsker


Praktiske opplysningar

8 samlinger med 2 samlinger pr uke.

På grunn av koronapandemien kan vi ikke servere noe å spise, men deltagere kan ta med litt mat selv. Vi serverer noe å drikke under samlingene.

Vi pleier å invitere søsken og besteforeldre noen ganger, men dette må vi komme tilbake til når vi vet mer om koronasituasjonen.


Rettar og eigenandel

Pasientar har rett til fri for å delta på pasientopplæring. Rettar ved reise og opphald gjeld som ved andre polikliniske timar på sjukehuset.

Ingen egenandel, kurset er gratis.

Lenke til utfyllande informasjon om eigenandel og andre rettar finn du her


Nyttige nettsider

Autismeforeningen i Norge, Møre og Romsdal fylkeslag

Fann du det du leita etter?