HELSENORGE

Diabetes type 2 - Kristiansund

For deg med diabetes type 2. Pårørande er velkommen til å delta.

Tilvisning - du må ha tilvisning for å delta

du må ha tilvisning for å delta

Ønsker du å delta må du få en henvisning fra din lege som sendes elektronisk til medisinsk poliklinikk Kristiansund sjukehus. Oppgi din epostadresse og om pårørende ønsker å delta i henvisningen.

Dette kurset går kontinuerlig to ganger i året

Tema

  • Hva er diabetes?
  • Fysisk aktivitet og diabetes
  • Kosthold ved diabetes type 2
  • Å leve med diabetes type 2
  • Blodsukkermåling
  • Komplikasjoner
  • Hjertevennlig kosthold
  • Motivasjon og endring

NB: Ta med blodsukkerapparat.

OBS: Vennligst gi beskjed ved påmelding hvis det er spesielle behov mht hørsel, språk etc. 

Egenandel

Pasientar har rett til fri for å delta på pasientopplæring. Rettar ved reise og opphald gjeld som ved andre polikliniske timar på sjukehuset. For den som har frikort og for pårørende er det gratis.

Du må betale eigenandel som ved ein vanleg poliklinisk konsultasjon. Dette går inn i frikortgrunnlaget, ingen eigenandel for deg som har frikort. Faktura sendes etter kurset.

Lenke til utfyllande informasjon om eigenandel og andre rettar finn du her
Ved manglende oppmøte uten å ha gitt beskjed vil du bli belastet med ikke møtt gebyr. 

Nyttige nettsider


Diabetesforbundet


Fann du det du leita etter?