HELSENORGE

Diabetes type 2 - Molde

Kurs for deg med diabetes type 2 og dine pårørende.
Nb. hybridkurs (Digitalt/fysisk)

Tilvisning - du må ha tilvisning for å delta

du må ha tilvisning for å delta

Tilvising sendes elektronisk til medisinsk poliklinikk, Molde sjukehus. Oppgi i tilvisinga di epostadresse og om pårørande ynskjer å delta. Du vil få tilsendt lenke til det digitale møterommet på mail.

Ynskjer du/dykk å delta på opplæringa, ta kontakt med fastlegen din for tilvising.

Kvifor delta på kurs

Med kurset ynskjer vi at du og dine pårørande skal få økt kunnskap om diabetes, korleis førebygge forverring og skape økt trygghet, forståelse og mestring i det å leve med diabetes.

Vi ynskjer også at du skal få møte andre med same sjukdom og utveksle erfaringar.

Vi oppmodar pårørande til å delta på opplæringa.


 

Innhald

På kurset taes det opp blandt annet følgende tema:

  • Hva er diabetes?
  • Øyekomplikasjoner
  • Praktisk kostveiledning
  • Diabetes og føtter
  • Fysisk aktivitet
  • Blodsukkermåling
  • Rettigheter


 

Praktiske opplysningar

Det vert mest sannsynleg mogleg å enten delta fysisk (Festsalen) eller digitalt. Du vil få tilsendt mail med opplysningar om korleis du kjem inn i møterommet og telefonnummer til support dersom du treng teknisk hjelp og skal delta digitalt.


 

Rettar og eigenandel

Pasientar har rett til fri for å delta på pasientopplæring. Rettar ved reise og opphald gjeld som ved andre polikliniske timar på sjukehuset.

Du må betale eigenandel som ved ein vanleg poliklinisk konsultasjon. Dette går inn i frikortgrunnlaget, ingen eigenandel for deg som har frikort. Faktura sendes etter kurset.

Lenke til utfyllande informasjon om eigenandel og andre rettar finn du her


 

Nyttige nettsider

Diabetesforbundet

Fann du det du leita etter?