HELSENORGE

"Framover" - Mestringskurs

Mestringstilbud til pasientar og pårørande med kronisk fysisk sjukdom eller skade, uavhengig av diagnose

Målgruppe

For vaksne pasientar og pårørande med helseutfordringar ved kronisk fysisk sjukdom eller skade. Dette er eit diagnoseuavhenging kurstilbod. 

Påmelding

Påmelding til dei oppgitte kontaktpersonane.

Tema

  • Identifisering av utfordringar knytt til sjukdom, samt det å vere pårørande
  • Korleis kvardagen kan bli påverka
  • Kroppslige endringar, synlege og usynlege plager, psykisk helse
  • Tap og sorg
  • Kommunikasjon, rollar og samliv
  • Kvardagsmeistring med kognitive meistringsverkty
  • Brukar- og pårørandehistorie
  • Refleksjon og erfaringsdeling

Utgiftar og rettigheitar

Kurset er gratis

Eventuelle reise- eller opphaldsutgifter må ein dekke sjølv.

Fann du det du leita etter?