"Framover"

Mestringstilbud til pasientar og pårørande med kronisk fysisk sjukdom eller skade.

Målgruppe

Pasientar og pårørande med helseutfordringar ved kronisk fysisk sjukdom eller skade.

Tema

• Identifisering av utfordringar og korleis dei påverker kvardagen
• Kroppslige endringar, synlege og usynlege plager, psykisk helse
• Kommunikasjon, rollar og samliv
• Kvardagsmeistring med kognitive meistringsverkty
• Brukar- og pårørandehistorie
• Refleksjon og erfaringsdeling

Utgiftar og rettigheitar

Kurset er gratis

Eventuelle reise- eller opphaldsutgiftar må ein dekke sjølv.

Fann du det du leita etter?