HELSENORGE

Hjarte - Molde

For deg som har gjennomgått hjerteinfarkt, blitt hjerteoperert eller vore til utblokking for angina og dine pårørande

Tilvisning - du må ha tilvisning for å delta

du må ha tilvisning for å delta

Ynskjer du/dykk å delta på opplæringa, ta kontakt med fastlegen din for tilvising.

Tilvising sendes elektronisk til  Medisinsk avdeling, Molde sjukehus. 

Kvifor delta på kurs

Med kurset ynskjer vi at du og dine pårørande skal få økt kunnskap om hjartesjukdom, korleis førebygge forverring eller tilbakefall og skape økt trygghet, forståelse og mestring i det å leve med hjartesjukdom. Vi ynskjer også at du skal få møte andre med same sjukdom og utveksle erfaringar. 

Vi oppmodar pårørande til å delta på opplæringa


Innhald 

  • Hva er koronar hjartesjukdom? 
  • Å leve med hjartesjukdom
  • Psykiske reaksjonar ved hjartesjukdom
  • Fysisk aktivitet og hjartesjukdom 
  • Medisinar - virkning og bivirkningar 
  • Kosthold ved hjartesjukdom 
  • Utfordringar i kvardagen


Praktiske opplysningar

Bindende påmelding: Det er bindende påmelding. Ved ikke møtt uten å ha gitt beskjed vil den enkelte bli belastet med eit ikkje møtt gebyr. Ber deg gi beskjed dersom du ikkje kan delta. Regning vil bli utsendt i etterkant av kurset.

Lunsj: Kr 240,- pr. person for begge dagane. (kaffe/te, frukt og lunsj)

Parkering må den enkelte ordne med.

Gi beskjed dersom det er noko vi skal ta omsyn til.


Rettar og eigenandel

Pasientar har rett til fri for å delta på pasientopplæring. Rettar ved reise og opphald gjeld som ved andre polikliniske timar på sjukehuset. 

Du må betale eigenandel som ved ein vanleg poliklinisk konsultasjon. Dette går inn i frikortgrunnlaget, ingen eigenandel for deg som har frikort. Faktura sendes etter kurset.

Lenke til utfyllande informasjon om eigenandel og andre rettar finn du her


Fann du det du leita etter?