HELSENORGE

Hjertestarter (ICD) -Molde

Kurs for personar som har hjertestarter (ICD) og deira pårørande.

Tilvisning - du må ha tilvisning for å delta

du må ha tilvisning for å delta

Tilvising skal sendast elektronisk til Medisinsk avdeling, Molde sjukehus
Ønsker du/dykk å delta på opplæringa, ta kontakt med fastlegen din for tilvising.

 

 


 

Kvifor delta på kurs

Med kurset ønsker vi at du og dine pårørande skal få auka kunnskap om ICD, korleis førebygge forverring og skape auka tryggleik, forståing og meistring i det å ha ein ICD.

Vi ønsker også at du skal få møte andre med same sjukdom og utveksle erfaringar.

Vi oppfordrar pårørande til å delta på opplæringa.


 

Innhald

  • Kvifor hjertestartar, utgreiing og behandling,-medisinar og førarkort»
  • Psykiske aspektet ved å ha ein kronisk liding»
  • «Korleis verkar min hjertestarter»
  • «Å leve med ICD»

 

Praktiske opplysningar

Bevertning kr. 140. (inkl. kaffe/te, frukt og lunsj)

Bindende påmelding: Det er bindende påmelding. Ved ikke møtt uten å ha gitt beskjed vil den enkelte bli belastet med eit ikkje møtt gebyr.

Parkering må den enkelte ordne med selv. 

Rettar og eigenandel

Pasientar har rett til fri for å delta på pasientopplæring. Rettar ved reise og opphald gjeld som ved andre polikliniske timar på sjukehuset. 

Du må betale eigenandel som ved ein vanleg poliklinisk konsultasjon. Dette går inn i frikortgrunnlaget, ingen eigenandel for deg som har frikort eller er pårørande. Faktura sendes etter kurset.

Lenke til utfyllande informasjon om eigenandel og andre rettar finn du her


 

  

Fann du det du leita etter?