Kognitiv leveregelgruppe - Ålesund

For personar med interesse for kognitiv arbeidsmetode, som ønsker å endre uhensiktsmessige mønster i livet sitt.

Tilvisning - du må ha tilvisning for å delta

du må ha tilvisning for å delta

Du må ha tilvising frå lege for å delta på gruppebehandlinga.
Fastlegen kan tilvise deg til behandling i spesialhelsetenesta.

Kvifor delta på kurs

Forstå samanhengen mellom tidlegare erfaringar og uhensiktsmessige reaksjonsmåtar i dag.

Prøve å utfordre og endre negative levereglar på ein systematisk måte.


Innhald

Leveregel-/ skjemafokusert kognitiv terapi utvikla av Jeffrey Young.

Kombinasjon av kognitive og psykoanalytiske metodar


Praktiske opplysningar

Før oppstart i gruppe får alle pasientane individuelle samtalar for kartlegging og utgreiing

Saman med terapeuten finn ein ut om gruppetilbodet er den rette behandlinga no.


Rammer

Gruppene varer 2 timer, og møtes
1 fast dag i veka i 17 veker

Max 8 gruppemedlemmer

Det er ein stor fordel å ha gått i behandling tidlegare.Rettar og eigenandel

Sjukemelding: Dersom du treng sjukmelding, kontakt fastlegen din.

Pasientar har rett til fri for å delta på pasientopplæring. Rettar ved reise og opphald gjeld som ved andre polikliniske timar på sjukehuset.

Du må betale eigenandel som ved ein vanleg poliklinisk konsultasjon. Dette går inn i frikortgrunnlaget, ingen eigenandel for deg som har frikort. Faktura sendes etter kurset.

Lenke til utfyllande informasjon om eigenandel og andre rettar finn du herNyttige nettsider
Fann du det du leita etter?