Korttids dynamisk psykoterapigruppe Ålesund

Vaksne med psykiske lidingar og lettare relasjonelle vanskar, utan alvorlege personlegdomsforstyrring.
Fann du det du leita etter?