HELSENORGE

Kroppsorientert gruppe - Volda

Ope for pasientar som nyttar psykiatrisk poliklinikk.
Pasientar i alle aldrar som har motivasjon for og evner/tåler å kjenne etter i kroppen.

Kvifor delta på kurs

Innhald

Kurset passar for mange utan for stor symptombelastning.
Ikkje for pasientar med psykose, dissosiasjon, rus, suicidale.

Hentar øvelsar frå ulike terapiretningar/ teknikkar: mindfullness, visualisering, oppmerksomheitstrening mm.

  • Avspenning m.m.

Praktiske opplysningar

Rettar og eigenandel

Nyttige nettsider


Fann du det du leita etter?