Kroppsorientert gruppe - Volda

Ope for pasientar som nyttar poliklinikken
Pasientar i alle aldrar som har motivasjon for og evner/tåler å kjenne etter i kroppen. Passar for mange utan for stor symptombelastning. Ikkje for pasientar med psykose, dissosiasjon, rus, suicid

Kvifor delta på kurs

Innhald

Hentar øvelsar frå ulike terapiretningar/ teknikkar: mindfullness, visualisering, oppmerksomheitstrening mm.

  • Avspenning m.m.

Praktiske opplysningar

Rettar og eigenandel

Nyttige nettsider


Fann du det du leita etter?