HELSENORGE

Ortopedisk - Volda

Før proteseoperasjon hofte og kne

Praktiske opplysningar

Kurset inneheld informasjon og førebuing før operasjon.
Du vert sett opp til informasjonsdag etter at tilvising er sendt og operasjonsdag er sett. 

Fann du det du leita etter?