HELSENORGE

Ortopedisk - Volda

Før proteseoperasjon hofte og kne

Praktiske opplysningar

Kurset inneheld informasjon og førebuing før operasjon.
Du vert sett opp til informasjonsdag/gruppeopplæring når du er henvist for protesekirurgi frå ortoped, etter at operasjonsdag er sett. 

Tilbodet er for pasientar, men kan vere opent for pårørande i særskilde tilfelle.

Oppmøtestad er Møterom i underetasjen ved Volda sjukehus.

Fann du det du leita etter?