Pegasus/ADHD - Volda

Kurset er for personar med ADHD og deira nærståande. Ein kan også delta på kurset utan å ta med nokon

Tilvisning - du må ha tilvisning for å delta

du må ha tilvisning for å delta

Henvisning til DPS Volda

På dette kurset lærer du meir om ADHD, og kva du kan gjere for å betre handtere dei utfordringar som ADHD kan medføre i kvardagen. Det vil også være tid til diskusjon og utveksling av erfaringar mellom deltakarane.

Fann du det du leita etter?