Pegasus/ADHD - Volda

Kurset er for personar med ADHD og deira nærståande. Ein kan også delta på kurset utan å ta med nokon

Tilvisning - du må ha tilvisning for å delta

du må ha tilvisning for å delta

Henvisning til DPS Volda

Kvifor delta på kurs

På dette kurset lærer du meir om ADHD, og kva du kan gjere for å betre handtere dei utfordringar som ADHD kan medføre i kvardagen. Det vil også være tid til diskusjon og utveksling av erfaringar mellom deltakarane.

Vi oppmodar pårørande til å delta på opplæringa.


Innhald

  • ADHD hjå vaksne
  • Medikamentell og psykologisk behandling
  • Livsstilsfaktorar, strategiar og støtte i kvardagen
  • Å leve med ADHD
  • ADHD og relasjonar
  • ADHD i arbeidslivet
  • Støtte og tilbud frå samfunnet.


Praktiske opplysningar

Kurset er vil gå over 2 heile dagar (evt 3).


Rettar og eigenandel

Pasientar har rett til fri for å delta på pasientopplæring. Rettar ved reise og opphald gjeld som ved andre polikliniske timar på sjukehuset.

Lenke til utfyllande informasjon om eigenandel og andre rettar finn du her~

Fann du det du leita etter?