HELSENORGE
Nyfødt intensiv

Lavt blodsukker hos for tidlig fødte og fullbårne barn

Etter fødselen søkk barnets blodsukker, og er vanlegvis på det lågaste etter ca. to timar. Hos nokre kan nivået bli så lågt at dei treng behandling. Risikoen er høgare hos barn som er små for alderen, store for alderen, for tidleg fødde eller har ei mor med diabetes. Lågt blodsukker behandlast ved å halde barnets kroppstemperatur normal og gi det næring.


Innleiing

Nyfødde med lågt blodsukker viser ikkje alltid tydelege og openberre symptom. Dei som viser symptom kan verke irritable, være søvnige, ha sitringar i kroppen og låg tonus (muskelspenning) og/eller kroppstemperatur.

Tilvising og vurdering

Helsepersonell

Sjekkliste for tilvisning - Fastlege eller anna helseteneste som tilviser til utgreiing

Helsepersonell

Fastlege eller anna helseteneste som tilviser til utgreiing

Før

Hos barn i risikogruppa blir blodsukkeret målt innan to timar etter fødsel, og kontrollerast deretter hyppig. Det gjer vi ved ein blodprøve, som kan takast medan barnet ligg på foreldra sitt fang, i senga eller der det passar best.

Under

Ved lågt blodsukker må barnet få i seg næring så raskt som mogleg, anten ved amming, flaske eller sonde. Det kan være behov for å tilsette ekstra karbohydrater i mjølka. 

Dersom blodsukkeret er så lågt at mjølk ikkje er tilstrekkeleg, må vi gi næring intravenøst. Då får barnet ein venekanyle (liten plastslange som leggast i ei blodåre), slik at det kan gjevast næring direkte i blodet.

Etter

Etter at barnet har fått stabilisert blodsukker gjennom ernæring og normalisert kroppstemperatur, vurderer vi allmenntilstanden og måler blodsukkeret ved behov.

Ver merksam

Kontaktinformasjon

Fann du det du leita etter?