Leverbiopsi, Ålesund

Medisinsk sengepost 2 Ålesund

Leverbiopsi er ei prosedyre der det takast ei vevsprøve frå levera for undersøking i eit mikroskop for å sjå etter teikn på skade eller sjukdom.

Innleiing

Grunnen til at det blir planlagt leverbiopsi er at blodprøver og andre undersøkingar (for eksempel ultralyd, CT eller MR) har gjeve grunn til å mistenke sjukdom i levra di. For å kunne få ytterligare opplysningar om sjukdomen, er det nødvendig å ta ei vevsprøve av levra.

Tilvising og vurdering

Det er fastlegen din eller ein lege ved sjukehuset som søker deg til leverbiopsi.

Fastlege eller anna helseteneste som tilviser til utgreiing

1. Før

 

Du skal faste fra midnatt kvelden før undersøkinga.

INR skal kontrollerast hos oss den dagen du vert innlagt, og skal vere mindre enn 1,5. 
 
Har du ein annen sjukdom som krev at du brukar Marevan dagleg (for eksempel kunstig hjerteklaff) må du ta kontakt med lege.
 

Viss du bruker blodfortynnande medisinar

  • Albyl E, Plavix, Dispril eller NSAID (medisinar som demper betennelse) må ikkje brukast 5 dagar før prosedyren.
  • Brukar du Marevan eller Dicumarol, må du stoppe med medisinen 3 dagar før innlegginga. INR skal kontrollerast hos oss den dagen du blir innlagt, og skal vere mindre enn 2,2.
  • Har du ein annan sjukdom som krev at du brukar Marevan dagleg (for eksempel kunstig hjarteklaff) må du ta kontakt med lege.
  • Blodtynnande medikamenter som Pradaxa, Xarelto og Eliquis skal ikkje brukast siste 2 dagar før leverbiopsi.
  • Blodtynnande sprøyter som Klexane eller Fagmin skal ikkje brukast siste 12 timar før prosedyren.

2. Under

Du vert innlagt samme dag som undersøkinga. 

Du vil bli undersøkt av lege og blodprøver vert tatt. 

Du vil få ei nål i arma (veneflon) som ein kan gje væske eller medisinar gjennom. Av og til gjev ein avslappande medisin før sjølve prosdyra.

Du må ta på deg sjukehustøy (pysjamas) og blir trilla i seng til ultralydlaben på røntgen som skal utføre leverbiopsien. 

Slik blir bipsien utført

3. Etter

 

Etter prosedyra blir du trilla i senga til sengeposten igjen. 

 
Du må faste i ytterligare 2 timar, og halde senga i 6 timar. I denne perioden vert blodtrykk og puls kontrollert. 

 
Ein kan av og til få litt smerter mot høgre skulder eller bak i ryggen etter inngrepet. Ved behov kan ein få smertesstillande medisin, men vanlegvis er dette ikkje nødvendig

 

Heimreise

 

Hvis du bur i nærleiken (mindre enn 1 times reisetid), kan du reise heim etter at observasjonstida er over. Er reisetida meir enn 1 time, reiser du heim neste dag. Behov for sjukmelding verdt vurdert individuelt. 

 

Resultat av undersøkinga

Vevsprøvene vert sendt til analyse hos patolog, og legen som har rekvirert undersøkinga får deretter skriftleg svar. Du vil få nærare informasjon om resultatet og kva tiltak som evt. vert anbefalt. Dette vil skje enten ved at du vert innkalla til samtale, eller ved beskjed via brev eller telefon. Fastlegen din vert også orientert.

Oppfølging

Videre oppfølging vil skje hos fastlege eller ved poliklikken her ved sjukehuset. 


 

Ver merksam

Skulle du oppleve sterke smerter i buken etter at du har reist heim, bør du ta kontakt med avdelinga.

Kontakt

Medisinsk avdeling post 2 Ålesund
Telefon
70105790
Om du vil snakke med ein sjukepleiar kan du ringe mellom kl 12:00 - 14:00.
Postadresse

Ålesund sjukehus
Postboks 1600
6026 Ålesund

Ålesund sjukehus
Besøksadresse
Åsehaugen 5(Google maps)
Telefon
70105000
Medisinsk nødtelefon 1 1 3

Praktisk informasjon

Barn og unge i familien?

​Barn og unge blir påverka når nokon i familen blir sjuke. Dei treng å forstå kva som skjer. Vi på sjukehuset skal bidra til at barn og unge blir tatt godt vare på i slike situasjonar. 

Les om kva vil gjer for barn og unge som er pårørande

Besøkstider

​Kvar dag frå kl 13:00 - 14:00 og kl 17:00 - 19:00.    

Internett/Wifi

Pasientar og besøkande kan bruke gratis trådlaust internett i deler av sjukehuset, men diverre ikkje i alle avdelingar/etasjar enno. Utbygging av dekninga pågår. Sjå etter GjestenettHMN på mobil eller datamaskin.

 

Passord på SMS
Når du opnar nettlesaren får du opp ei side der du kan bestille gratis passord for å logge deg på nettet. Dette passordet varer ei veke. Du blir bedt om å legge inn mobilnummeret ditt, og får då tilsendt eit passord på SMS.  

 

 


Kontaktperson blant pårørande

​For å kommunisere godt med dine pårørande ber vi om at de blir einige om ein person som vi kan ha kontakt med. Vi anbefaler at pårørande ringer oss mellom kl 12:00 - 14:00. Då skal vi vere tilgjegelege og gi best mogeleg informasjon. Pårørande kan også vere med på legevisitten, dersom du synest det er greitt.

Medisinar

​Det er viktig at du tar med deg ei oppdatert medisinliste, som viser kva medisinar du bruker.

Måltid

Frukost kl 08:00 - 09:00

Lunsj kl 12:00 - 13:00

Middag kl 15:30 - 16:30

Parkering

​​Besøksparkering på tilvist stad på sjukehusområdet. Betaling pr. time kontant eller bankkort.

Kart over sjukehusområdet, inkludert informasjon om parkering.

Biletet er klikkbart og gir større versjon (pdf).

 

Pasienthotellet

​​​Næraste alternativ for pasientar og pårørande som treng overnatting er pasienthotellet på Åse.

Åse hotell


Permisjonar

​Dersom du går ut av avdelinga må du på førehand avtale dette med pleiepersonalet. Om du ønskjer det, og behandlande lege tillet det, kan du få permisjonar over kortare tidsrom. Transportutgifter i samband med permisjonar må du dekke sjølv.

Personlege eigendelar

​Ta med behagelege klede, innesko og toalettsaker. Sjukehuset tar ikkje ansvar for pengar og verdisaker du har med.

Presteteneste

Treng du nokon å snakke med? ​
Prestetenesta er tilgjengeleg for å lytte til deg, om du berre vil slå av ein prat eller dele ting du tenker på.

Prestetenesta si viktigaste oppgåve er samtalar med pasientar og pårørande. Dei tilbyr også undervising, rettleiing, og samtalegrupper, både for pasientar og tilsette.

Presten og diakonen er her for alle, og kan formidle kontakt med andre trussamfunn, religionar eller livssynsorganisasjonar.

Kontaktinformasjon og meir om prestetenesta

Reise og tilkomst

Pasientreiser er reiser til og frå offentleg godkjent behandling. Sjukehuset har ansvaret for pasientreiser og dekker rimelegaste reisemåte for pasienten. Meir informasjon finn du på pasientreiser.no.

Buss

Fram Ekspress og alle andre bussar går innom busslomma ved sjukehuset i Volda og i Ålesund. Unntak: Flybussen i Ålesund stoppar berre ved busslomme oppe ved hovudvegen. I Molde og Kristiansund går ikkje Fram Ekspress til sjukehusa, men korresponderer med bybuss i begge byane.

Fly
Molde lufthavn, Årø ligg om lag 7 km frå Molde sjukehus.

Kristiansund lufthavn, Kverberget ligg om lag 8 km frå Kristiansund sjukehus.

Ørsta-Volda lufthamn, Hovden ligg om lag 8 km frå Volda sjukehus

Ålesund lufthavn, Vigra ligg om lag 23 km frå Ålesund sjukehus. 
 

Sjukehusapoteket i Ålesund

​Apoteket ligg på nordsida av sjukehuset, nær inngangen til poliklinikkane.

Opningstider og kontaktinformasjon finn du på sjukehusapoteket sine sider

 

Ta bilde?

​Mange pasientar og pårørande ønsker å ta bilde eller video som eit minne frå tida på sjukehuset. Det kan du gjere så lenge det er deg sjølv, pårørande eller vener som blir avbilda.

Det ikkje er lov å ta bilde av medpasientar eller tilsette uten at dei har sagt at det er greit.

Vi håper alle viser respekt for personvernet under besøket på sjukehuset.

Fann du det du leita etter?
Tilbakemeldinga vil ikkje bli svart på. Ikkje send personleg informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.