Måling av augetrykk med Icare tonometer, Ålesund

Augeavdelinga Ålesund

 

Auget har ein fasong som kan samanlignast med ei kule. For at denne kuleforma skal halde seg utspilt, må det vere eit visst overtrykk i auget. Dette trykket må ikkje vere for høgt då det kan skade synsnerven som igjen kan gi dårleg syn. Icare tonometer er eit apparat som måler augetrykket på ein forsiktig måte.

1. Før

 

Undersøkinga krev ingen førebuingar.

 

2. Under

 

Måling av øyetrykk 

  • Det er viktig at du sit godt og finn eit punkt å feste blikket på. For at det skal bli korrekte målingar er det viktig at du puster normalt og klarer å halde augene opne.
  • Icare tonometer utfører 5 målingar på kvart auge. Dette vil du kjenne som ei svak berøring.
  • Etter målingane blir det rekna ut eit gjennomsnittstrykk som ein kan lese av på displayet på måleapparatet. 
  • Undersøkinga er ikkje smertefull, men det kan svi litt på augene når dei blir heldt opne i nokre sekund.
  • Undersøkinga varer ca 1 minutt.

3. Etter

 

Normalt skal trykket vere mellom 8 mm Hg og 21 mm Hg. Dersom ein målet forhøga trykk, må legen finne grunnen til dette.

 

Ver merksam

 

Det er ingen risikoforhold eller komlikasjonar i samband  med denne undersøkinga.

Kontakt

Augeavdelinga Ålesund
Telefon
70105870
Telefonen er stengt mellom kl. 11:00 - 12:30
Postadresse

Helse Møre og Romsdal HF

Postboks 1600

6026 Ålesund

Fann du det du leita etter?
Tilbakemeldinga vil ikkje bli svart på. Ikkje send personleg informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.