Måling av beintettleik

Eit sterkt beinvev gjer at knoklane ikkje brekk når ein fell eller blir utsett for andre støyt mot kroppen. Med alderen kan beinvevet tape noko av styrken, som gjer at vi blir meir utsett for beinbrot eller brestar. Dette er beinskjørheit (osteoporose). Ved å måle beinmassen kan ein gi diagnosen.