HELSENORGE

Måling av beintettleik

Beintetthet blir målt med ei enkel røntgenundersøking med ein metode som er kalla DXA (dual-energy X-ray absorptiometry). Metoden gjer mindre stråling enn vanleg røntgen. Vi måler vanlegvis beintetthet i hofte og nedre del av ryggen.