Måling av beintettleik

Radiologi Volda

Eit sterkt beinvev gjer at knoklane ikkje brekk når ein fell eller blir utsett for andre støyt mot kroppen. Med alderen kan beinvevet tape noko av styrken, som gjer at vi blir meir utsett for beinbrot eller brestar. Dette er beinskjørheit (osteoporose). Ved å måle beinmassen kan ein gi diagnosen.

 

Les meir om Beinskjørhet (osteoporose)
Informasjon frå helsenorge.no

Beinskjørhet (osteoporose)

Beinskjørhet fører til at knoklene har lettere for å brekke. Kvinner får beinskjørhet lettere enn menn på grunn av hormonforskjeller. Mat og kosttilskudd som inneholder kalsium og vitamin D bidrar til å styrke beinbygningen.

​​​Bein kan virke dødt, men er høyst levende. Beinvev dannes og brytes ned hele tiden. Når du er ung, kan du lage nye beinceller fortere enn de gamle forsvinner. Du vokser og blir sterkere. Med alderen brytes bein raskere ned. Denne utviklingen begynner omtrent når du er 35 år gammel. Med alderen tynnes beinmassen inne i knoklene ut slik at brudd blir mer sannsynlig. Dette kalles osteoporose på fagspråket og beinskjørhet på folkemunne.

Kvinner blir beinskjøre i større grad enn menn fordi de i utgangspunktet har lavere beinmasse og fordi kvinner har økt tap av beinvev fra de kommer i overgangsalderen. Osteoporose er også en bivirkning av en type medisiner som kalles steroider. Kortison er et steroid.

Symptomer på beinskjørhet

Du vil oftest ikke merke noe til beinskjørhet før du eventuelt får et brudd. Beinskjørhet i seg selv er ikke vondt inntil man brekker noe.

Det er bein i ryggsøylen, håndleddet og lårhalsen som vanligvis knekker ved beinskjørhet. Legen din kan mistenke at du har beinskjørhet ut fra samtalen med deg og en undersøkelse. Ved mistanke om beinskjørhet kan du bli henvist til beinmassemåling.

En vanlig undersøkelsesform er en såkalt dobbel røntgenabsorbsjonsmetri (DXA-skanning).​ Denne undersøkelsen bruker svak røntgenstråling. Undersøkelsen kan gjentas med års mellomrom for å sjekke hvordan tilstanden utvikler seg og om behandlingen virker.

Les meir om Beinskjørhet (helsenorge.no)

Innleiing

Indikasjonar på kven som bør få utført beintettleiksmåling

 • Kvinner som er komne tidleg i overgangsalderen (før 45 år).
 • Kvinner som, bortsett frå svangerskap, har hatt bortfall av menstruasjon i meir enn seks månader.
 • Anorexia nevrosa.
 • Lågenergibrot.
 • Sjukdommar og andre risikofaktorar som kan føre til osteoporose.
 • Kvinner og menn som skal bli eller har blitt behandla med cortison, prednison og prednisolon i meir enn tre månader.

Tilvising og vurdering

Undersøkinga vert utført etter tilvising frå lege.
Sikre rett bruk av røntgenundersøkingar

 

Når er det rett å bruke bildediagnostike tenester? Kompetanse om dette er viktig for å unngå overforbruk og sikre rett bruk bildediagnostiske tenester. Filmen er eit samarbeid mellom Akershus universitetssykehus og Statens strålevern.

Graviditet og røntgen

 

Filmen viser konkrete eksempel på vurderingar av røntgenundersøkingar ved graviditet. Filmen er eit samarbeid mellom Akershus universitetssykehus og Statens strålevern. 

Sjekkliste for tilvisning - Fastlege eller anna helseteneste som tilviser til utgreiing

Fastlege eller anna helseteneste som tilviser til utgreiing

Tilvisinga må innehalde informasjon om:

 • Informasjon om risikofaktorar og relevant sjukdom
 • Medikamentbruk
  Om pasienten tek førebyggande medisinar for osteoporose
 • Om det er sett i gang behandling av osteoporose
 • Relevante blodprøver
 • Resultat av tidlegare målingar av beinmasse
 • Om pasienten har protesar eller anna metall i hofte/rygg

  Det kan ikkje utførast målingar i område der pasienten har metall.

1. Før

Førebuing

Undersøkinga krev inga førebuing.
Det er ein fordel å ta på klede utan glidelås eller knappar i midje-/lårområdet.

Vi må måle høgda og vekta di før vi utfører undersøkinga.

Frammøte

Ta kontakt med røntgenekspedisjonen når du kjem. 

 

2. Under

Under undersøkinga ligg du på ein røntgenbenk med eit apparat som bevegar seg over deg.
Ein pc styrer apparatet som lagar eit bilete av dei undersøkte knoklane. Biletet vert nytta når maskina skal rekne ut beinmassen. Under undersøkinga må du ligge stille.

Klede med metall må fjernast i det aktuelle området.
Du ligg på ryggen med beina innoverrotert når vi undersøker hoftene. Av og til bruker vi ei skråpute.
Når vi sjekkar ryggen får du ei pute under begge knea.
I nokre tilfelle tek ein ekstra bilete av ryggvirvlane for å vurdere om der kan vere kompresjonsbrot.

Vi ser resultatet på ein skjerm og kan justere målingane før dei blir lagra.

Undersøkinga er smertefri og tar om lag 10 til 20 minutt.   

 

3. Etter

 

Etter undersøkinga kan du reise heim.

Resultatet av undersøkinga

Ein lege granskar bileta og skriftleg rapport vert sendt til legen som tilviste deg.


Om resultatet tilseier det, kjem legen med forslag til behandling. Viser målingane forstadiet til beinskjørheit (osteopeni) eller beinskjørheit (osteoporose) gjer ein målingane på nytt etter ett til to år. Slik kan vi følge med på utviklinga og gi deg ei best muleg behandling.

Ver merksam

 

Det er ingen komplikasjonar med undersøkinga.

 

Kontakt

Radiologi Volda
Oppmøte

Radiologisk avdeling finn du i 1. etasje.
Bruk hovudinngangen til sjukehuset.

Ta kontakt med røntgenekspedisjonen ved frammøte.

Telefon
70058266
måndag - fredag 08:00 - 10:00 og 14:00 - 15:30
Vaktsentralen 70 05 82 00 kan formidle kontakt utanom dette tidsrom i spesielle høve.
E-post
Postadresse
Klinikk for diagnostikk
Avdeling for radiologi Ålesund/Volda, seksjon Volda
Helse Møre og Romsdal HF 
Volda sjukehus
Boks 113
6101 Volda
Volda sjukehus
Besøksadresse
Kløvertunvegen 1(Google maps)
Telefon
70058200
Medisinsk nødtelefon 1 1 3

Praktisk informasjon

Barn og unge i familien?

​Barn og unge blir påverka når nokon i familen blir sjuke. Dei treng å forstå kva som skjer. Vi på sjukehuset skal bidra til at barn og unge blir tatt godt vare på i slike situasjonar. 

Les om kva vil gjer for barn og unge som er pårørande

Besøkstid Volda sjukehus

Besøkstida er kl. 14:00 - 19:00. Vi oppmodar besøkjande om å ta kontakt med den aktuelle avdelinga før besøket. 

Internett/Wifi

Pasientar og besøkande kan bruke gratis trådlaust internett i deler av sjukehuset, men diverre ikkje i alle avdelingar/etasjar enno. Utbygging av dekninga pågår. Sjå etter GjestenettHMN på mobil eller datamaskin.

 

Passord på SMS
Når du opnar nettlesaren får du opp ei side der du kan bestille gratis passord for å logge deg på nettet. Dette passordet varer ei veke. Du blir bedt om å legge inn mobilnummeret ditt, og får då tilsendt eit passord på SMS.  

 

 


Parkering

Ved Volda sjukehus finn du dei fleste parkeringsplassane på oppsida (nordsida) av sjukehuset. I tillegg er det noko parkeringsareal mellom DPS-et og hovudbygget. Det er kostnadsfritt å parkere ved sjukehuset. HC-parkering ved hovudinngangen, akuttmottaket, DPS og BUP. Det er moglegheit for av- og påstiging rett utanfor hovudinngangen.


 

Pasienttelefon

På avdelingane er det telefonar ved alle sengene. Det er også telefonautomatar i alle etasjar.

 

Presteteneste

Treng du nokon å snakke med? ​
Prestetenesta er tilgjengeleg for å lytte til deg, om du berre vil slå av ein prat eller dele ting du tenker på.

Prestetenesta si viktigaste oppgåve er samtalar med pasientar og pårørande. Dei tilbyr også undervising, rettleiing, og samtalegrupper, både for pasientar og tilsette.

Presten og diakonen er her for alle, og kan formidle kontakt med andre trussamfunn, religionar eller livssynsorganisasjonar.

Kontaktinformasjon og meir om prestetenesta

Reise og tilkomst

Pasientreiser er reiser til og frå offentleg godkjent behandling. Sjukehuset har ansvaret for pasientreiser og dekker rimelegaste reisemåte for pasienten. Meir informasjon finn du på pasientreiser.no.

Buss

Fram Ekspress og alle andre bussar går innom busslomma ved sjukehuset i Volda og i Ålesund. Unntak: Flybussen i Ålesund stoppar berre ved busslomme oppe ved hovudvegen. I Molde og Kristiansund går ikkje Fram Ekspress til sjukehusa, men korresponderer med bybuss i begge byane.

Fly
Molde lufthavn, Årø ligg om lag 7 km frå Molde sjukehus.

Kristiansund lufthavn, Kverberget ligg om lag 8 km frå Kristiansund sjukehus.

Ørsta-Volda lufthamn, Hovden ligg om lag 8 km frå Volda sjukehus

Ålesund lufthavn, Vigra ligg om lag 23 km frå Ålesund sjukehus. 
 

Servicetorget

​Du finn oss i hovudvestibylen. Ta kontakt med oss om du treng vegskildring til avdelinga du skal besøke, om du har behov for å betale poliklinikk-timen din kontant, hjelp til å bestille drosje, eller andre serviceoppgåver.

Opningstid

08.00–16.30

Spisestader

​Kantina i underetasjen er open for pasientar, pårørande og tilsette. Vi har middagsservering kvar dag frå kl 12.00 - 16.00 i tillegg til litt kioskvarer, krigler, kaker og påsmurt brødmat. Vi har også pålegg og brødmat som du kan smøre sjølv.

Kantina har følgjande opningstider:

 • Måndag til fredag: kl 08.00 - 16.00
 • Laurdag og søndag: kl 12.00 - 16.00

 

Ta bilde?

​Mange pasientar og pårørande ønsker å ta bilde eller video som eit minne frå tida på sjukehuset. Det kan du gjere så lenge det er deg sjølv, pårørande eller vener som blir avbilda.

Det ikkje er lov å ta bilde av medpasientar eller tilsette uten at dei har sagt at det er greit.

Vi håper alle viser respekt for personvernet under besøket på sjukehuset.

Fann du det du leita etter?
Tilbakemeldinga vil ikkje bli svart på. Ikkje send personleg informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.