Shirmers test / Augeavdelinga Ålesund

Måling av tåreproduksjon

Måling av tåreproduksjonen (Schirmers test) hos pasientar som er under utgreiing for tørre auge.

 

Før

Du skal helst ikkje ha brukt augedropar eller kontaktlinser den dagen du skal til undersøking.

 

Under

Ved Schirmers test, testar ein augene sin tåreproduksjon ved at ein spesiell papirstrimmel blir lagt med ein brett over nedre augelokk. Vi måler kor mykje av papirstrimmelen som blir fukta etter 5 minutt. Enkelte pasientar kan oppleve eit visst ubehag på augene undervegs i undersøkinga.

 

Etter

I etterkant av undersøkinga vil enkelte kunne oppleve at auget kjennes irritert. Dette går normalt over etter kort tid.

Kontaktinformasjon

Fann du det du leita etter?