Undersøking med narkose

MR barn

MR er ei forkorting for magnetisk resonans. Under ei MR-undersøking ligg den som vert undersøkt i eit svært sterkt magnetfelt og det blir sendt radiofrekvente signal gjennom kroppen. Desse signala nyttar MR-maskina til å lage digitale bilete. Det er inga form for røntgenstråling med ein MR.


MR-undersøkingar som må utførast i full narkose vert ikkje utført ved Volda og Kristiansund sjukehus. Desse pasientane vert overførte til Ålesund og Molde sjukehus. Narkose blir brukt fordi barnet må ligge heilt stille under undersøkinga.