HELSENORGE
Fysikalsk medisin og nevropsykologi poliklinikk Ålesund

Nevropsykologisk utgreiing

Klinisk nevropsykologi er å bruke kunnskap om hjernen og psykologi for å undersøke og forstå verknader av skade eller sjukdom i sentralnervesystemet.

Innleiing

Innhaldet i undersøkinga vil variere noko frå person til person. Som regel startar den med ein samtale for å få informasjon om situasjonen din og bakgrunnen for at du kjem til undersøkinga. Det kan også vere aktuelt å snakke med pårørande og/eller andre som kjenner deg, dersom du synest det er greit. I dei fleste tilfella blir det gjennomført ulike testar. Dette er testar som mellom anna kartlegg korleis hjernen arbeidar med forskjellige oppgaver når vi skal konsentrere oss, hugse ting og løyse problem i kvardagen.

Tilvising og vurdering

Fastlege og psykolog kan tilvise til nevropsykologisk utgreiing. Pasientar kan også bli tilvist frå andre sjukehusavdelingar. Tilvisinga blir vurdert innan 10 verkedagar, og du får brev med informasjon om frist for oppstart og nærmare beskjed om time.

Før

 • Møt utkvilt til testinga, unngå medisineringar eller inntak av rusmidlar dagane før.
 • Ta med briller eller høyreapparat om du brukar det.
 • Ta med ferdig utfylte skjema om du fekk dette på førehand.
 • Det kan vere lurt å ha med matpakke og drikke, eller pengar til å kjøpe mat, då undersøkinga tar litt tid.
 • Hugs å skru av mobilen før undersøkinga startar.

Under

Første gong du kjem, har vi ein samtale om kvifor du er hos oss og kva undersøkinga går ut på. Vi spør blant anna om noverande og tidlegare fungering, utviklingshistorie m.m. Dersom du ønsker det kan pårørande, eller andre som kjenner deg godt, vere med i den første samtalen. Som regel blir det gjennomført testing. Testinga blir utført av nevropsykolog og blir vanlegvis fordelt over 2 dagar eller meir. Testane kan vere munnlege, skriftlege eller praktiske. Ingen av dei gjer vondt, men du kan blir trøytt etterpå. 

Etter

Etter utgreiinga er ferdig, får du tilbod om ein avsluttande og oppsummerande samtale for å drøfte resultata i lys av situasjonen din. Etter avtale med deg kan vi også delta på møte med til dømes fastlege, NAV, kommunale tenester eller andre instansar. I den oppsummerande samtalen drøftar vi også om det er behov for å tilvise til andre. I etterkant sender vi ein rapport til den som tilviste deg, vanlegvis også til fastlegen din og til eventuelt andre etter avtale med deg.

Kontaktinformasjon

Informasjon om timeavtale og besøk

Har du fått innkalling til time, er blodgivar eller skal besøke nokon på sjukehuset? 

Sjå våre smitteverntiltak og gjeldande rutinar

Kart og parkering

​​Besøksparkering på tilvist stad på sjukehusområdet, sjå kart under. 

 • Merk at du alltid må registrere bilnummeret på parkeringsautomat eller i EasyPark-appen ved ankomst
 • Vi anbefaler betaling med kort framfor mynt. Då kan du velje P-tid med god margin slik at du unngår stress for å nå parkeringstida. Kjem du tilbake før utløpt tid kan du avslutte ved å sette inn kortet igjen. Du betaler då kun for brukt parkeringstid
 • Det er også mogleg å betale med mynt, men då må du tilbake til automaten viss du må forlenge parkeringstida. Du får heller ikkje refundert beløp om du forlater plassen tidlegare
 • Appen EasyPark er også eit godt betalingalternativ ​

Flyfoto med markerte parkeringsområde 

Slik blir parkeringa når ombygginga av ny hovudinngang startar 

Planlagt oppstart i oktober.


Raude felt som er kryssa over er tidlegare parkering for besøkande. Nye parkeringsområde er tilgjengeleg for besøkande, slik at det ikkje blir færre plassar i ombyggingsperioden.  

Praktisk informasjon

Barn som pårørande

​Barn og unge blir påverka når nokon i familen blir sjuke. Dei treng å forstå kva som skjer. Vi på sjukehuset skal bidra til at barn og ungdom blir tatt godt vare på i slike situasjonar. 

Les om kva vi gjer for barn og ungdom som er pårørande

Internett/Wifi

Pasientar og besøkande kan bruke gratis trådlaust internett i deler av sjukehuset, men diverre ikkje i alle avdelingar/etasjar enno. Utbygging av dekninga pågår. Sjå etter GjestenettHMN på mobil eller datamaskin.

 

Passord på SMS
Når du opnar nettlesaren får du opp ei side der du kan bestille gratis passord for å logge deg på nettet. Dette passordet varer ei veke. Du blir bedt om å legge inn mobilnummeret ditt, og får då tilsendt eit passord på SMS.  

 

 


Ladestasjon for el-bil

​Vi har fått ladestasjonar for el-bil ved alle dei fire sjukehusa. Her finn du ladestasjonen ved ditt sjukehus:

No kan du lade el-bilen ved sjukehusa

Parfyme

​Vi ber om avgrensa bruk av parfyme, då det er mange av pasientane våre som reagerer på dette.

​Dette gjeld også ved poliklinisk time på sjukehuset. ​

Pasienthotellet

​​​Næraste alternativ for pasientar og pårørande som treng overnatting er pasienthotellet på Åse.

Åse hotell


Preste- og samtaletenesta

Treng du nokon å snakke med? ​
Prestetenesta er tilgjengeleg for å lytte til deg, om du berre vil slå av ein prat eller dele ting du tenker på.

Prestetenesta si viktigaste oppgåve er samtalar med pasientar og pårørande. Dei tilbyr også undervising, rettleiing, og samtalegrupper, både for pasientar og tilsette.

Presten og diakonen er her for alle, og kan formidle kontakt med andre trussamfunn, religionar eller livssynsorganisasjonar.

Kontaktinformasjon og meir om prestetenesta

Reise og tilkomst

Pasientreiser er reiser til og frå offentleg godkjent behandling. Sjukehuset har ansvaret for pasientreiser og dekker rimelegaste reisemåte for pasienten. Meir informasjon om pasientreiser finn du på helsenorge.no

Buss

Fram Ekspress og alle andre bussar går innom busslomma ved sjukehuset i Volda og i Ålesund. Unntak: Flybussen i Ålesund stoppar berre ved busslomme oppe ved hovudvegen. I Molde og Kristiansund går ikkje Fram Ekspress til sjukehusa, men korresponderer med bybuss i begge byane.

Fly
Molde lufthavn, Årø ligg om lag 7 km frå Molde sjukehus.

Kristiansund lufthavn, Kverberget ligg om lag 8 km frå Kristiansund sjukehus.

Ørsta-Volda lufthamn, Hovden ligg om lag 8 km frå Volda sjukehus

Ålesund lufthavn, Vigra ligg om lag 23 km frå Ålesund sjukehus. 
 

Servicetorget

​Du finn oss i hovudvestibylen. Ta kontakt med oss om du treng vegskildring til avdelinga du skal besøke, om du har behov for å betale poliklinikk-timen din kontant, hjelp til å bestille drosje, eller andre serviceoppgåver.

Opningstid

07.30–15.30

Sjukehusapoteket i Ålesund

​Apoteket ligg på nordsida av sjukehuset, nær inngangen til poliklinikkane.

Opningstider og kontaktinformasjon finn du på sjukehusapoteket sine sider

 

Spisestader

Kantina​

Vi har god heimelaga mat, varme og kalde rettar, til gode prisar.​

Du finn oss​ i 1. etasje. Velkomen!

Opningstider:

 • Måndag til fredag: kl 09.00 - 15.00
 • Helg og høgtid: stengt

Kios​k

I tillegg har vi kiosk i hovedvestibylen ved sjukehuset. 

Opningstider:

 • Måndag til fredag: kl 07.00 - 20.00
 • Laurdag og søndag: 12.00 - 18.00
 • Raude dagar: 10.00 - 18.00

Ta bilde?

​Mange pasientar og pårørande ønsker å ta bilde eller video som eit minne frå tida på sjukehuset. Det kan du gjere så lenge det er deg sjølv, pårørande eller vener som blir avbilda.

Det ikkje er lov å ta bilde av medpasientar eller tilsette uten løyve.

Vi håper alle viser respekt for personvernet under besøket ved sjukehuset.

Fann du det du leita etter?