DMSA nyrescintigrafi, vaksen

Nukleærmedisinsk undersøking av nyrene

Ved DMSA nyrescintigrafi bruker vi eit radioaktivt merka stoff som blir tatt opp i nyrene. Vi tar bilete med eit gammakamera eller ein SPECT/CT, for å sjå fordelinga av det tadioaktive merka stoffet i nyrene dine. På denne måten kan vi beregne funksjonsfordeling mellom høyre og venstre nyre.