Skjelettscintigrafi, voksen

Nukleærmedisinsk undersøking av skjelettet

Ved skjelettscintigrafi bruker vi eit radioaktivt merka stoff som inneheld fosfat. Når stoffet er sprøyta inn i blodet, blir det tatt opp i skjelettet. Vi tar bilete med eit gammakamera, eventuelt supplerande SPECT/CT, for å sjå fordelinga av det radioaktive stoffet i kroppen din. På denne måten kan vi påvise ulike forandringar i skjelettet.