Thyreoideascintigrafi

Nukleærmedisinsk undersøking av skjoldbruskkjertelen

I denne undersøkinga får du ei lita mengde radioaktivt stoff som blir tatt opp i skjoldbruskkjertelen. Opptaket av stoffet vil gi oss informasjon om korleis funksjonen i skjoldbruskkjertelen din er og om det foreligg sjukdom.
Vi kan ta bilete av dette med eit gammakamera, eventuelt med supplerande SPECT/CT.