Psykiske lidingar hos barn og ungdom - pakkeforløp

Behandlingsprogram

Pakkeforløp for psykiske lidingar, barn og unge, skal bidra til at du får heilskapleg hjelp utan at du må vente unødig. I pakkeforløpet blir det lagt til rette for at du skal få vere med og bestemme i avgjerder om di behandling, og for at behandlinga skal vurderast undervegs.

Les meir om Psykisk helsehjelp for barn og unge
Informasjon frå helsenorge.no

Psykisk helsehjelp for barn og unge

Får du hjelp tidlig, er sjansen større for at du raskere blir bedre. Ta kontakt med psykisk helsehjelp i kommunen, skolehelsetjenesten eller fastlegen din. De kan hjelpe deg.

Kommunen din vil kunne gi mer utfyllende informasjon om hjelpetilbudet for barn og unge innen psykisk helsearbeid der du bor. Sjekk kommunens hjemmeside.

Psykisk helsehjelp i skolehelsetjenesten

Helsesykepleieren, eller skolelegen, på skolen din vil snakke med deg for å finne ut mer om dine psykiske plager. Deretter vil de snakke med deg om hva som skal gjøres videre.

De som jobber på skolehelsetjenesten kan også kontakte fastlegen din, som kan hjelpe deg videre med å få riktig hjelp.

Les meir om Psykisk helsehjelp for barn og unge (helsenorge.no)