Søvndeprivert EEG

EEG (elektroencefalografi) er ei undersøking av den elektriske aktiviteten i hjernen under søvn. Ved hjelp av elektrodar festa på hovudet kan elektriske signal i hjernen registrerast i EEG-apparatet. Signala blir bearbeida og kan sjåast i form av bølger på ein skjerm. Samtidig gjer vi eit videoopptak. Videoen er eit supplerande hjelpemiddel i diagnostiseringa. EEG er heilt smertefritt.