Strålebehandling

Strålebehandling blir brukt for å kurere kreftsjukdom, førebygge eventuelle tilbakefall eller lindre plagsame symptom du får som følge av kreftsjukdom. I behandlinga nyttar ein stråling med høg energi. Vi tar sikte på å gi ein stråledose som er stor nok til å øydelegge kreftsvulsten og samtidig gjer minst mogleg skade på friskt vev.

Innleiing

Stråleterapiavdelinga er delt i to: 1) ein planleggingsseksjon med eit CT- og doseplanavsnitt, og 2) ein behandlingsseksjon med strålebehandlingsmaskiner.

Før

All strålebehandling er individuelt tilpassa. For at behandlinga skal kunne planleggast og gjennomførast, krevst det godt tverrfagleg samarbeid av eit fagteam som består av legar, medisinske fysikarar og stråleterapeutar. Legar vurderer sjukdomsbiletet og avgjer kva område som skal behandlast og kor høg stråledose ein skal gi. Talet på behandlingar (fraksjonar) varierer avhengig av svulstens type, størrelse og lokalisasjon. Medisinske fysikarar og stråleterapeutar planlegg og kvalitetssikrar behandlinga.

Vi tar vanlegvis CT-bilete av den delen av kroppen din som skal behandlast. Bileta blir brukt til å lage eit individuelt tilpassa behandlingsopplegg, kalla doseplan. På CT (computertomografi) vil det bli teikna med tusj på huda di og ofte blir det også tatovert små hjelpemerke. Dette for å kunne kontrollere at du ligg på same måte ved kvar behandling. CT-undersøkinga blir utført på stråleterapiavdelinga.

Under

Sjølve strålebehandlinga startar som regel i løpet av veka etter CT-undersøking, og blir utført av stråleterapeutar ved eit behandlingsapparat. Ved første behandlinga får du grundig informasjon, og du får utlevert ei liste over datoar og tidspunkt for resten av den planlagte behandlinga.

Behandlinga gir ein vanlegvis dagleg måndag til fredag. Kvar behandling tar cirka ti til 30 minutt, men sjølve strålinga varer berre i eit par minutt og er heilt smertefri.

Etter

Dersom du ikkje er innlagt på sjukehuset i behandlingsperioden får du jamleg oppfølging og kontroll hos lege og sjukepleiar.

Strålebehandlinga kan gi ulike biverknader. Kva slags biverknader og graden av desse kjem an på stråledose, kva slags område på kroppen som behandlast og størrelsen på strålefeltet. Helsepersonell gir deg grundig informasjon om behandlinga og kva slags biverknader du kan forvente, samt tiltak mot desse.

Kontaktinformasjon

Fann du det du leita etter?