HELSENORGE
Ultralydundersøking av hjertet gjennom spiserøret / Poliklinikk for hjartesjukdommar Ålesund

Transøsofagus ekkokardiografi (TEE) ved Ålesund sjukehus

Denne undersøkinga viser detaljar i hjartet ved hjelp av ultralydsonde i matrøyret, bak hjartet.

Innleiing

Denne undersøkinga gir betre oversikt over delar av hjartet, spesielt hjarteklaffane, enn ved vanleg ultralydundersøking. Ein kjem nærare hjartet og får skarpare bilete.


Undersøkinga er ofte ei nødvendig tilleggsundersøking i spesielle situasjonar, som til dømes ved klaffesjukdom, spesielt for å planlegge klaffeoperasjon. I tillegg brukast undersøkinga til å sjå etter blodpropp, hol i hjarteskiljeveggen, og dessutan å sjå etter teikn til infeksjonar i hjartet. Ein sjeldan gong er den også aktuell ved uvanleg dårleg innsyn utanfrå.

Før

Du må vere fullstendig fastande når du kjem til undersøking. Dette for ikkje å risikere at mageinnhald skal kome opp og kunne inhalerast til lungene. Det betyr at du ikkje skal ete, drikke eller røyke i minst seks timar før undersøkinga. Ved bruk av Marevan måler vi grada av blodfortynning ved INR i form av ei blodprøve. INR måler du hos fastlegen  i løpet av dei siste 2 - 4 dagane før undersøkinga, og INR-verdien skal som regel vere lågare enn 2,8.

Under

Vi gir deg avslappande medisin via ein venekanyle som blir lagt på handryggen din. Nokre gonger gir vi lokalbedøvande spray i svelget. Det vil nesten alltid komme ein del  spytt og slim under sjølve undersøkinga, derfor ligg du på sida. Dette for at spytt og slim skal kunna renne ut. Det er viktig at du prøver å unngå å svelge slim/spytt, det kan fort hamne i luftvegane. Det er både lege og sjukepleiar til stades.

Ultralydsonden er ein 7-8 mm tjukk slange som blir smurt inn med bedøvande gel for å gli lett. Den har bevegeleg tupp slik at vi kan styr den gjennom svelget og ned gjennom matrøyret. Det er i prinsippet same type sonde som vi bruker til undersøking av mage (gastroskopi).

Av og til supplerer vi med å sprøyte inn kontrastvæske i venekanylen for å vurdere spesielle forhold. Vi kan og bruke fysiologisk saltvassløysing som kontrastvæske.

Gjer det vondt?

Det er sjeldan smerter ved undersøkinga, men dei fleste får brekkingskjensle når slangen blir ført ned i svelget. Det mest ubehagelege punktet er når slangespissen, som er godt avrunda, passerer tungerota og skal ned i sjølve matrøyret. Når dette punktet er passert, går resten av undersøkinga vanlegvis greitt.

Kor lenge varer undersøkinga?

Undersøkinga tar ca. 30 minutt, i tillegg til den ytre undersøkinga. Ein stor del av tida går med til førebuing av pasient og utstyr. Sjølve tida med slangen i matrøyret kan vare frå fem til femten minutt, anhengig av problemstilling. 

Etter

Når slangen er tatt ut, kviler du i senga eller på undersøkingsbenken nokre minutt, slik at vi ser at alt er i orden, før venekanylen blir fjerna. På grunn av at du har fått intravenøs avslappande medisin, vil du kunne føle deg ustø på beina med det same, så vi anbefaler at du blir sittande på venterommet ein halvtimes tid. Du må ikkje køyre bil sjølv resten av dagen på grunn av medisinen.

Fordi du har fått lokalbedøving i svelget, må du ikkje drikke eller ete den første timen etter undersøkinga. Etter ein time kan du gjerne starte med ein slurk vatn for å sjå at svelgrefleksen er i orden, før du et eller drikk noko som er lite irriterande for svelget.

Resultata av sjølve undersøkinga får du straks den er ferdig. Fullstendig svar med tanke på vidare behandling med kirurgi eller liknande, kan likevel måtte vente til det har blitt halde eit møte, der sjukehistorie og resultat frå andre undersøkingar blir drøfta i ei gruppe som består av ulike spesialistar. Dei fleste opplever å ikkje huske alt som vert sagt etter undersøkinga, på grunn av den avslappande medisinen som blir gitt. Dette er heilt ufarleg og normalt. Din behandlande lege blir og informert om svaret. 

Ver merksam

 • Ikkje et eller drikk den første timen.
 • Ikkje køyr bil resten av dagen om du har fått avslappande medisin.
 • Etter langvarig undersøking kan du oppleve å vere litt sår i halsen. Det er sjeldan at du kjenner ubehag når effekta av den avslappande medisinen er over.

Kontaktinformasjon

Informasjon om timeavtale og besøk

Har du fått innkalling til time, er blodgivar eller skal besøke nokon på sjukehuset? 

Sjå våre smitteverntiltak og gjeldande rutinar

Kart og parkering

​​Besøksparkering på tilvist stad på sjukehusområdet, sjå kart under. 

 • Merk at du alltid må registrere bilnummeret på parkeringsautomat eller i EasyPark-appen ved ankomst
 • Vi anbefaler betaling med kort framfor mynt. Då kan du velje P-tid med god margin slik at du unngår stress for å nå parkeringstida. Kjem du tilbake før utløpt tid kan du avslutte ved å sette inn kortet igjen. Du betaler då kun for brukt parkeringstid
 • Det er også mogleg å betale med mynt, men då må du tilbake til automaten viss du må forlenge parkeringstida. Du får heller ikkje refundert beløp om du forlater plassen tidlegare
 • Appen EasyPark er også eit godt betalingalternativ ​

Flyfoto med markerte parkeringsområde 

Slik blir parkeringa når ombygginga av ny hovudinngang startar 

Planlagt oppstart i oktober.


Raude felt som er kryssa over er tidlegare parkering for besøkande. Nye parkeringsområde er tilgjengeleg for besøkande, slik at det ikkje blir færre plassar i ombyggingsperioden.  

Praktisk informasjon

Barn som pårørande

​Barn og unge blir påverka når nokon i familen blir sjuke. Dei treng å forstå kva som skjer. Vi på sjukehuset skal bidra til at barn og ungdom blir tatt godt vare på i slike situasjonar. 

Les om kva vi gjer for barn og ungdom som er pårørande

Internett/Wifi

Pasientar og besøkande kan bruke gratis trådlaust internett i deler av sjukehuset, men diverre ikkje i alle avdelingar/etasjar enno. Utbygging av dekninga pågår. Sjå etter GjestenettHMN på mobil eller datamaskin.

 

Passord på SMS
Når du opnar nettlesaren får du opp ei side der du kan bestille gratis passord for å logge deg på nettet. Dette passordet varer ei veke. Du blir bedt om å legge inn mobilnummeret ditt, og får då tilsendt eit passord på SMS.  

 

 


Ladestasjon for el-bil

​Vi har fått ladestasjonar for el-bil ved alle dei fire sjukehusa. Her finn du ladestasjonen ved ditt sjukehus:

No kan du lade el-bilen ved sjukehusa

Parfyme

​Vi ber om avgrensa bruk av parfyme, då det er mange av pasientane våre som reagerer på dette.

​Dette gjeld også ved poliklinisk time på sjukehuset. ​

Pasienthotellet

​​​Næraste alternativ for pasientar og pårørande som treng overnatting er pasienthotellet på Åse.

Åse hotell


Preste- og samtaletenesta

Treng du nokon å snakke med? ​
Prestetenesta er tilgjengeleg for å lytte til deg, om du berre vil slå av ein prat eller dele ting du tenker på.

Prestetenesta si viktigaste oppgåve er samtalar med pasientar og pårørande. Dei tilbyr også undervising, rettleiing, og samtalegrupper, både for pasientar og tilsette.

Presten og diakonen er her for alle, og kan formidle kontakt med andre trussamfunn, religionar eller livssynsorganisasjonar.

Kontaktinformasjon og meir om prestetenesta

Reise og tilkomst

Pasientreiser er reiser til og frå offentleg godkjent behandling. Sjukehuset har ansvaret for pasientreiser og dekker rimelegaste reisemåte for pasienten. Meir informasjon om pasientreiser finn du på helsenorge.no

Buss

Fram Ekspress og alle andre bussar går innom busslomma ved sjukehuset i Volda og i Ålesund. Unntak: Flybussen i Ålesund stoppar berre ved busslomme oppe ved hovudvegen. I Molde og Kristiansund går ikkje Fram Ekspress til sjukehusa, men korresponderer med bybuss i begge byane.

Fly
Molde lufthavn, Årø ligg om lag 7 km frå Molde sjukehus.

Kristiansund lufthavn, Kverberget ligg om lag 8 km frå Kristiansund sjukehus.

Ørsta-Volda lufthamn, Hovden ligg om lag 8 km frå Volda sjukehus

Ålesund lufthavn, Vigra ligg om lag 23 km frå Ålesund sjukehus. 
 

Servicetorget

​Du finn oss i hovudvestibylen. Ta kontakt med oss om du treng vegskildring til avdelinga du skal besøke, om du har behov for å betale poliklinikk-timen din kontant, hjelp til å bestille drosje, eller andre serviceoppgåver.

Opningstid

07.30–15.30

Sjukehusapoteket i Ålesund

​Apoteket ligg på nordsida av sjukehuset, nær inngangen til poliklinikkane.

Opningstider og kontaktinformasjon finn du på sjukehusapoteket sine sider

 

Spisestader

Kantina​

Vi har god heimelaga mat, varme og kalde rettar, til gode prisar.​

Du finn oss​ i 1. etasje. Velkomen!

Opningstider:

 • Måndag til fredag: kl 09.00 - 15.00
 • Helg og høgtid: stengt

Kios​k

I tillegg har vi kiosk i hovedvestibylen ved sjukehuset. 

Opningstider:

 • Måndag til fredag: kl 07.00 - 20.00
 • Laurdag og søndag: 12.00 - 18.00
 • Raude dagar: 10.00 - 18.00

Ta bilde?

​Mange pasientar og pårørande ønsker å ta bilde eller video som eit minne frå tida på sjukehuset. Det kan du gjere så lenge det er deg sjølv, pårørande eller vener som blir avbilda.

Det ikkje er lov å ta bilde av medpasientar eller tilsette uten løyve.

Vi håper alle viser respekt for personvernet under besøket ved sjukehuset.

Fann du det du leita etter?