HELSENORGE

Utgreiing hudsjukdommar

Fastlege eller annan lege kan tilvise deg til hudavdelinga for utgreiing av allergi eller hudsjukdom. Når du møter til timen vil legen gå gjennom sjukehistoria, familiehistorikken din innan allergi eller hudsjukdom, og annan medisinsk informasjon i tillegg til tilvisinga.