HELSENORGE
Nyfødt intensiv

Vaksinasjon av for tidlig fødte barn

Innledning

Premature og syke nyfødte innlagt på sykehus anbefales å følge vanlig vaksinasjonsprogram som fullbårne. Det er derfor mange som får vaksine mens de er innlagt på seksjonen.

Premature barn født etter uke 27 anbefales å få vaksine mot rotavirus mellom 6 og 12 ukers alder.

Premature født før 32 ukers alder får tilbud om en ekstra dose med Seksvalentvaksine ved 6-8 ukers alder. Barna skal deretter følge ordinært barnevaksinasjonsprogram ved 3, 5 og 12-mndrs alder.

Pneumokokkvaksine gis ved 3 måneders alder.

Noen pasientgrupper blir i tillegg anbefalt Synagis, som gis forebyggende mot RS-virus. Denne blir gitt før hjemreise, og følges opp av helsestasjon.

For noen kan det også være aktuelt med Hepatitt B og BCG-vaksine.

Barnelege forordner vaksinene, mens sykepleier på seksjonen vaksinerer barna som er innlagt.

Henvisning og vurdering

Helsepersonell

Sjekkliste for henvisning - fastlege eller annen helsetjeneste henviser til utredning

Helsepersonell

fastlege eller annen helsetjeneste henviser til utredning

Før

Under

Etter

Noen premature barn har økt risiko for apné (pustestopp) og bradykardi (langsom puls) kort tid etter vaksinasjon med injeksjonsvaksine. Dette gjelder:

  • premature barn født før uke 30
  • premature barn født før uke 32, med alvorlige tilleggslidelser

Disse barna bør gjerne overvåkes i sykehus minst 48 timer etter første vaksinedose, men dette blir individuelt vurdert av nyfødtlege.

Ta kontakt med sykepleierne på seksjonen dersom du har spørsmål ang vaksinasjon av ditt barn.

Vær oppmerksom

Kontaktinformasjon

Fann du det du leita etter?