HELSENORGE
Nyfødt intensiv

Vaksinasjon av for tidlig fødte barn

Premature og syke nyfødte innlagt på sykehus anbefales å følge vanlig vaksinasjonsprogram som fullbårne. Det er derfor mange som får vaksine mens de er innlagt på seksjonen.

Innledning

  • Premature barn født etter svangerskapsuke 27 anbefales å få vaksine mot rotavirus 6 til 12 uker etter fødsel.
  • Premature født før 32. svangerskapsuke alder får tilbud om en ekstra dose med seksvalentvaksine ved 6 til 8 uker etter fødsel. Barna skal deretter følge ordinært barnevaksinasjonsprogram ved 3, 5 og 12 måneders levealder.
  • Pneumokokkvaksine gis ved 3 måneders levealder.
  • Noen pasientgrupper blir i tillegg anbefalt Synagis, som gis forebyggende mot RS-virus. Denne blir gitt før hjemreise, og følges opp av helsestasjon.
  • For noen kan det også være aktuelt med Hepatitt B og BCG-vaksine.

Barnelege forordner vaksinene, mens sykepleier på seksjonen vaksinerer barna som er innlagt.

Henvisning og vurdering

Helsepersonell

Sjekkliste for henvisning - fastlege eller annen helsetjeneste henviser til utredning

Helsepersonell

fastlege eller annen helsetjeneste henviser til utredning

Før

Under

Etter

Noen premature barn har økt risiko for pustestopp (apné) og langsom puls (bradykardi)  kort tid etter vaksinasjon i sprøyteform (injeksjonsvaksine). Dette gjelder:

  • premature barn født før uke 30
  • premature barn født før uke 32, med alvorlige tilleggslidelser

Disse barna bør gjerne overvåkes i sykehus minst 48 timer etter første vaksinedose, men dette blir individuelt vurdert av nyfødtlege.

Ta kontakt med sykepleierne på seksjonen dersom du har spørsmål angående vaksinasjon av ditt barn.

Vær oppmerksom

Kontaktinformasjon

Fann du det du leita etter?