HELSENORGE

Videokonsultasjon

Ved konsultasjonar kor fysisk undersøking ikkje er nødvendig, kan du få tilbod om å bruke videokonsultasjon. På denne sida finn du det du treng for å kople deg opp å delta i videokonsultasjon. Det er viktig at du i god tid før avtalen har gjennomført nedlasting/installasjon tilpassa den eininga du ønsker å bruke (PC, mobil, nettbrett). Vi tilrår at du les nøye gjennom informasjonen nedanfor, inkludert «Ofte stilte spørsmål». 


Innleiing

28. mars vil foretaket gå over til ny løysing fra Norsk Helsenett. Fysikalsk medisin, Klinisk støtte og Nyremedisinsk poliklinikk i Ålesund samt DPS Kristiansund nyttar allereie løysinga «NHN Delta». Om du skal i videokonsultasjon med ei av desse einingane klikk her for aktuell informasjon 


Video er ikkje optimalt for alle typar konsultasjonar. Ved behov for undersøking eller inngrep, må du kome på sjukehuset. Ikkje alle våre poliklinikkar tilbyr videokonsultasjonar enda. Spør behandlaren din om neste konsultasjon kan føregå på video. 

Før

For å kunne gjennomføre videokonsultasjon må du laste ned appen "Skype for business" på mobil eller nettbrett - på bærbar PC/Mac installer du eit tillegg. Vi anbefalar at du nyttar mobil/nettbrett da det er enkelt å installere app. Det er viktig at du gjer dette i god tid før videokonsultasjonen og testar korleis den kan brukast. Sjå lenger ned korleis du lastar ned og brukar appen.  

Ein MÅ teste oppkobling til videokonsultasjon minst ein dag før time.
Sjå under korleis du testar. Ring telefon 72 57 40 00 om du treng teknisk hjelp etter først å ha testa sjølv (ope kl 08:30-15:00). Har du ikkje fått epost, eller må endre time, kontaktar du poliklinikken.   

Førebuingar

Det er viktig at du har gjort deg kjend med teknologien i god tid før første videokonsultasjon. Last ned app og gjennomfør oppkobling til videokonsultasjon når du har motteke epost. Sørg for at mobilen er lada og at du sit i eit stille rom.

Korleis klargjere mobil for videokonsultasjon?

"Skype for business" er ein app for mobilar som nyttast til å gjennomføre videokonsultasjonar. Det er viktig at du lastar ned app i god tid før videokonsultasjon og tester ut korleis den brukast.


iPhone 

 1. Gå inn på «App Store».

 2. Trykk på SØK. Det finn du nederst til høgre på skjermen. 

 3. Skriv SKYPE FOR BUSINESS i søkefeltet. 

 4. Trykk på HENT på appen «Skype for business». App er gratis.

 5. Du skal ikkje åpne appen. Du må no nytte lenka i epost for å delta i videokonsultasjonen.

 
Android 

 1. Gå inn på «Play Butikk» på mobiltelefonen din. 

 2. Skriv SKYPE FOR BUSINESS i søkefeltet øvst på skjermen. 

 3. Trykk INSTALLER på appen «Skype for business». App er gratis.

 4. Du skal ikkje åpne appen. Du må no nytte lenka i epost for å delta i videokonsultasjonen.

  

Korleis klargjere iPad/nettbrett for videokonsultasjon?

"Skype for business" er ein app  som nyttast til å gjennomføre videokonsultasjonar. Det er viktig at du lastar ned app i god tid før videokonsultasjon og tester ut korleis den brukast.


 iPad 

 1. Gå inn på «App Store».

 2. Trykk på SØK. Det finn du nederst til høgre på skjermen. 

 3. Skriv SKYPE FOR BUSINESS i søkefeltet. 

 4. Trykk på HENT på appen «Skype for business». App er gratis.

 5. Du skal ikkje åpne appen. Du må no nytte lenka i epost for å delta i videokonsultasjonen.

Når du nyttar lenke er det ikkje alltid denne opnar appen "Business". Vi har erfart at ein i nokre tilfelle må halde finger over "Trykk HER for å bli med i videokonsultasjon" i epost, kopiere lenke, og så lime denne inn i Safari. Du vil då over Safari-vindauge få moglegheit til å "Åpne Business".

ipad_open.jpg 

 
Android 

 1. Gå inn på «Play Butikk» på mobiltelefonen din. 

 2. Skriv SKYPE FOR BUSINESS i søkefeltet øvst på skjermen. 

 3. Trykk INSTALLER på appen «Skype for business». App er gratis.

 4. Du skal ikkje åpne appen. Du må no nytte lenka i epost for å delta i videokonsultasjonen.


 

Korleis klargjere bærbar PC for videokonsultasjon?

1. Finn fram epost (eller kalender) med innkalling. Trykk «Trykk HER for å bli med i videokonsultasjon»

TrykkHERvideo.jpg

2. Velg «Installere og bli med ved hjelp av nettappen for Skype-møter».

Korleisbarbarinstall.jpg

3. Etter nedlasting må du dobbelklikke tillegg/plug-in som vert lasta ned - nokre kan oppleve å måtte velje «Kjør» for å installere tillegget til nettlesaren.
Følg instruksjonar grundig.

Nedlastin_tillegg.png


4. Etter installasjon og når du koplar opp til timen må du godta «Ja» for å bli med i møtet.

videopoliklinikk  

5. Skriv inn namnet og trykk OK for å vente i lobbyen. Hugs å aktivere kamera og lyd når du slepp inn til timen.

Navn_PC.png  

6. Du kan oppleve advarsel fra Window Defender (brannmur). Du gå trykke "Tillat adgang"

Brannmur.png     

7. Du sitter nå i virtuell lobby (ventrom) - alt klart til videokonsultasjon.

Virtuell_lobby.jpg 

8. Når du slepp inn til timen må du aktivere kamera og lyd. Trykk på skjerm for å få frem ikon.

Video_Mikrofon.png 

OBS: Får du problem med å installere plugin-modulen, kan du bruke Microsoft sine eigne supportsider for Skype web app.

Korleis klargjere MAC for videokonsultasjon?

1. Finn fram epost (eller kalender) med innkalling. Trykk «Trykk HER for å bli med i videokonsultasjon»

TrykkHERvideo.jpg 

2. Trykk at du vil "Laste ned og installere Skype for Business"

MAC1.jpg 

3. Start tillegg som er lastet ned og følg instruksjoner for installering.

4. Mac gir beskjed om at "Alt er klart" Møtet åpnes i et nytt Skype for Business-vindu".

MAC2.jpg 

5. Trykk da nederst på "Prøv å bli med i møtet på nytt".

MAC3.jpg 

6. Skriv inn navn og trykk Gjest. Du sitt no i lobby som før ein videokonsultasjon.

Virtuell_lobby.jpg 

7. Når du slepp inn til timen aktiverer du kamera og lyd.

Startvideo2.jpg 


Korleis klargjere Chromebook for videokonsultasjon?

Tillegg som blir installert til nettlesaren Chrome i Chromebook fungerer dessverre ikkje per dags dato.

Prøveoppkobling av deltaking i videokonsultasjon minst ein dag før timen 

Ein MÅ teste innkalling til videokonsultasjon minst ein dag før time. Sjå under korleis du testar. Ring 72 57 40 00 om du treng  teknisk hjelp etter først å ha testa sjølv (ope kl 08:30-15:00). Har du ikkje fått epost, eller må endre time, kontaktar du poliklinikken.

PC/MAC
Etter at du har klargjort PC/Mac kan du i epost teste lenke ved å "Trykk HER for å delta i videokonsultasjon". Du kjem så inn i lobby (står at du er i virtuell lobby, behandler slepp deg inn når du har time, sjå bilde under.)

Mobil
Etter at app er installert finn du frem innkallinga til videokonsultasjonen. Trykk på lenka "Trykk HER for å delta i videokonsultasjon". Skype-app skal lastast; gi den tilgong til kamera, galleri, kontakter, etc; vel Gjest og skriv inn namn (ein skal ikkje logge inn). Du kjem så inn i lobby står at du er i vår virtuelle lobbby - sjå bilde under). 

OBS: Ved videokonsultasjon vil du vente i lobby til behandlar slepp deg inn til timen. Etter 15 min i lobby må du kopla opp igjen til timen om behandlar ikkje har sleppt deg inn. Ein må så aktivera kamera og mikrofon - ikon på skjerm (ein må trykke på mobilskjerm).

Startvideo2.jpg 

Lobby når alt er klart ser ein under (nokre variasjonar kan finnast).

Lobby_lo.jpg

Ofte stilte spørsmål

Du kan støte på utfordringar , dette er ei hjelpeside kor du kan finne svar under.  

Det står og spinn ein blå sirkel etter å ha valgt Gjest / Bilde lyd hakkar

Du kan ha brukt opp datakvoten på mobilen, nytt Wifi. Evnt er du på offentleg wifi med restriksjonar, nytt data. Viss det har snurra meir enn 30 sekund i dette skjermbildet, trykk « Avbryt» og vel deretter «Bli med som gjest» ein gong til

Eg får ikkje logga inn på mobiltelefonappen – har ikkje brukernavn/passord

Du skal IKKJE velje alternativet "Logg på" i Skype for Business, men "Bli med som gjest". Du må følge lenke i epost og velge at du er «Gjest» og skrive inn namnet ditt for å komme videre.

Eg finn ikkje innkallinga på e-post

Du får epost ca kl 10:00 dagen før videokonsultasjon som påminning. Søk evnt etter epost - søkeord: HMR. Har du godtatt innkalling, ved å trykke ja, kan du og sjå i kalender på den dagen du har videokonsultasjon. Finn du den fortsatt ikkje må du ringe poliklinikk for å få tilsendt ny.

Eg får ikkje starta app i Android

Nokre mobilar/nettbrett har sikkerhetsinnstillingar som gjer at du ikkje får starta «Skype for Business». Prøv å sjå etter beskjeder kring sikkerhet du må svare ut på skjermen. 

Eg får ikkje aktivert video/lyd

Gå til innstillingar/settings på mobilen, finn fram til «Business» eller "Skype for Business" i lista og trykk på denne og sjekk at du har gitt lyd/kameratilgong for appen. Dette gjer ein vanlegvis første gogn ein startar appen.

Eg hører ikkje behandlar

Skru opp lyden vha av volumtaster. Sjekk også at du ikkje har deaktivert lyd – ikon for høgtalar.

Kamera viser ikkje meg

Du har ikkje aktivert kamera, det må du alltid når du kjem inn i videokonsultasjonen. Om det er mobil må du trykke ein plass på skjermen og velge kameraikon for å aktivere.

Eg er tilkobla wifi, men får ikkje aktivert kamera

Du er truleg tilkobla eit offentleg nettverk med sikkerhetsinnstillingar som gjer at du dessverre ikkje får dele video, skru av wifi på mobilen og nytt mobildata.


 

 
 


 

Under

"Skype for business" har dei funksjonane vi treng for å kunne gjennomføre ein poliklinisk konsultasjon via video. Under konsultasjonen snakkar vi med deg via Skype.

Innkalling i Epost
Når du mottek epost kan du legge innkallinga til kalenderen din på mobilen, vi anbefaler ikkje dette da mange ikkje finn igjen eposten når dei skal ha videokonsultasjonen. Ver oppmerksom på at dersom du godtek innkallinga du får på e-post så vil denne forsvinne og bli lagra i kalender. Sjå i kalender. Søk etter videokonsultasjon i epost (søk på HMR) - sjå evnt i kalender på dagen du skal ha videokonsultasjon.

Slik koplar du deg opp og deltek i videokonsultasjonen med mobil

 1. Finn fram innkallinga i e-posten din, påminning sendt kl 10:00 dagen før time (evnt i kalenderen på mobil)
 2. Trykk på "Trykk HER for å bli med i videokonsultasjon" og velg: Åpne innkallinga i appen "Business/Skype for Business"
 3. I appen "Skype for Business" velger du Gjest. Skriv så namnet ditt og trykk på den store blå pila
 4. Deretter venter du i lobby til behandlar slepp deg inn til timen. Etter 15 min i lobby må du kopla opp igjen til timen om behandlar ikkje har sleppt deg inn.
 5. Når konsultasjonen startar må du: 
  1. Aktivere kamera og mikrofon (i app trykk du på skjerm og aktiverer kamera og mikrofon)

Video_Mikrofon.png
 

Om du ikkje får aktivert kamera/mikrofon har du truleg ikkje gitt "Skype for business" tilgong til kamera/mikrofon. Sjå fana "Ofte stilte spørsmål - Eg får ikkje aktivert kamera / mikrofon".   

Slik koplar du deg opp og deltek i videokonsultasjonen med iPad

 1. Finn fram innkallinga i e-posten din, påminning sendt kl 10:00 dagen før time (evnt i kalenderen på mobil)
 2. Trykk på "Trykk HER for å bli med i videokonsultasjon" og velg: Åpne innkallinga i appen "Business"
 3. I appen "Skype for Business" velger du Gjest. Skriv så namnet ditt og trykk på den store blå pila
 4. Deretter venter du i lobby til behandlar slepp deg inn til timen. Etter 15 min i lobby må du kopla opp igjen til timen om behandlar ikkje har sleppt deg inn.
 5. Når konsultasjonen startar må du: 
  1. Aktivere kamera og mikrofon (i app trykk du på skjerm og aktiverer kamera og mikrofon)

Video_Mikrofon.png
 

Om du ikkje får aktivert kameraet har du truleg ikkje gitt "Skype for business" tilgong til kameraet ditt. Sjå fana "Ofte stilte spørsmål - Eg får ikkje aktivert kamera / mikrofon".


 

Slik koplar du deg opp og deltek i videokonsultasjonen med PC / MAC

 1. Finn frem innkallingen i e-posten din, påminning sendt kl 10:00 dagen før time (evn i kalenderen din.)
 2. Trykk på lenka "Trykk HER for å bli med i videokonsultasjon"
 3. Skriv så inn navnet ditt og trykk "Bli med".
 4. Deretter venter du i lobby til behandler slepp deg inn. Etter 15 min i lobby må du kopla opp igjen til timen om behandlar ikkje har sleppt deg inn.
 5. Når konsultasjonen startar må du:
  1. Aktivere kameraet (trykk helblått kameraikon og så "Start min video").
  2. Aktiver mikrofon (trykk mikrofonikonet, skal ikke være strek over (betyr at den er deaktivert)).

Startvideo2.jpg 

Ofte stilte spørsmål

Du kan støte på utfordringar med bruk av videoappen, dette er ei hjelpeside kor du kan finne svar under.  

Det står og spinn ein blå sirkel etter å ha valgt Gjest / Bilde lyd hakkar

Du kan ha brukt opp datakvoten på mobilen, nytt Wifi. Evnt er du på offentleg wifi med restriksjonar, nytt data.

Eg får ikkje logga inn på mobiltelefonappen – har ikkje brukernavn/passord

Du skal IKKJE logge inn. Du må følge lenke i epost og velge at du er «Gjest» og skrive inn namnet ditt for å komme videre. Du treng ingen konto for å bruke videokonsultasjon. App er gratis.

Eg finn ikkje innkallinga på e-post

Du får epost ca kl 10:00 dagen før videokonsultasjon som påminning. Søk evnt etter epost - søkeord: HMR. Har du godtatt innkalling, ved å trykke ja, kan du og sjå i kalender på den dagen du har videokonsultasjon. Finn du den fortsatt ikkje må du ringe poliklinikk for å få tilsendt ny.

Eg får ikkje starta app i Android

Nokre mobilar/nettbrett har sikkerhetsinnstillingar som gjer at du ikkje får starta «Skype for Business». Prøv å sjå etter beskjeder kring sikkerhet du må svare ut på skjermen. 

Eg får ikkje aktivert video/lyd

Gå til innstillingar/settings på mobilen, finn fram til «Business» eller "Skype for Business" i lista og trykk på denne og sjekk at du har gitt lyd/kameratilgong for appen. Dette gjer ein vanlegvis første gogn ein startar appen.

Eg hører ikkje behandlar

Skru opp lyden vha av volumtaster. Sjekk også at du ikkje har deaktivert lyd – ikon for høgtalar.

Kamera viser ikkje meg

Du har ikkje aktivert kamera, det må du alltid når du kjem inn i videokonsultasjonen. Om det er mobil må du trykke ein plass på skjermen og velge kameraikon for å aktivere.

Eg er tilkobla wifi, men får ikkje aktivert kamera

Du er truleg tilkobla eit offentleg nettverk med sikkerhetsinnstillingar som gjer at du dessverre ikkje får dele video, skru av wifi på mobilen og nytt mobildata.


 


 

 

 


 

Etter

Kontaktinformasjon

Viss du har spørsmål, ta kontakt med den avdelinga du er innkalla til. Kontaktinformasjon finn du i innkallingsbrevet.

Brukarstøtte tekniske spørsmål

Trøbbel med nedlastning av app, oppkopling til time eller andre tekniske spørsmål knytt til videokonsultasjonar? Ta kontakt på 72 57 40 00 (gjeld berre tekniske spørsmål). 

 
Vi har ope alle kvardagar frå 08.30 - 15.00.

Kostnadar

Videokonsultasjoner er sidestilt med fysisk oppmøte hos behandlar. Du mottek evnt faktura for eigenandel som ved fysisk oppmøte.

Innkalling til digitalt kurs eller gruppetilbod

Har du fått innkalling til kurs eller gruppetilbod via JOIN (Norsk Helsenett) les praktisk informasjon på denne sida

Personvern

Ved å trykke på lenka «Trykk HER for å bli med i videokonsultasjon»,  godtar du å delta på videomøte med behandlar knytt til Helse Møre og Romsdal HF for å utveksle opplysingar knytte til helsa di eller den eventuelle behandlingssituasjonen din. I videomøtet vil kommunikasjonen gå føre seg med lyd- og bildeoverføring via sikkert samband mellom mobiltelefon og datamaskin. Det vil ikkje bli lagra opptak frå møtet, og det vil ikkje vere mogleg å sende tekstmeldingar i appen. Det er frivillig å nytte seg av videomøte, og retten din til helsehjelp blir ikkje påverka av om du deltar på videomøte eller om du heller ønsker å møte på sjukehuset. Dersom du likevel ikkje ønsker å delta på videomøte, kan du trekke tilbake dette samtykket ved å ta kontakt med sjukehuset for å avtale ny konsultasjon. Eventuell tilbaketrekking av samtykke vil ikkje påverke lovlegheita av allereie haldne videomøte. Du har på visse vilkår rett til innsyn, retting og sletting av dei opplysingane frå samtalen som eventuelt blir lagra i journalen din. Rettsleg grunnlag for behandling av helseopplysingar er personopplysingslova § 1, jf. personvernforordninga art. 6 (1) bokstav b, c og f, jf. art. 9 (2) bokstav a og h. Dataansvarleg for personopplysingar er administrerande direktør ved Helse Møre og Romsdal HF. Ved spørsmål kan personvernombodet kontaktast via e-post til postmottak@helse-mr.no. Nærare informasjon om korleis personopplysingane dine vil bli behandla, står i personvernerklæringa vår.


 

Kontaktinformasjon

Relaterte nyheiter

Fann du det du leita etter?