HELSENORGE

Forskingsaktivitet

Kven forskar i Helse Møre og Romsdal, og kva vert det forska på? 


Her finn du ei oversikt over forskarar, forskingsgrupper, PhD-prosjekt, publikasjonar, årsmeldingar, og disputasar.

Fann du det du leita etter?