HELSENORGE
Forsking og innovasjon

Forskingsgrupper

Forskingsgruppene skal fungere som innovative fellesskap kor forskarar, stipendiatar og klinikarar kan utvikle forsking lokalt, og i lag med regionale, nasjonale og internasjonale partnarar.

Forsking i Helse Møre og Romsdal utviklast mellom anna gjennom samarbeid i forskingsgrupper innafor ulike fagfelt.​ 

Forskingsgruppene skal fungere som innovative fellesskap kor forskarar, stipendiatar og klinikarar kan utvikle forsking lokalt, og i lag med regionale, nasjonale og internasjonale partnarar.

Fann du det du leita etter?