Delta på skrivekurs 26. mai

For deg som ønsker rettleiing til forskingssøknad

Skriveteknisk rettleiinga retta mot forskingssøknadar til Samarbeidsorganet. Sjå meir informasjon vedlagt