HELSENORGE

Finansiering av forskingsprosjekt

Det finst fleire ulike ordningar for finansiering av forskingsprosjekt internt og eksternt - til dømes såkornmiddel. Her finn du informasjon om korleis og kvar du kan søkje.

Colourbox

Som forskar i HMR har du moglegheit til å søke om intern finansiering, såkornmidlar (på inntil 100 000 kr), ved ulike fasar av forskingsprosjektet ditt. Det finst​ òg ei rekke eksterne​ finansieringsmoglegheiter, korpå vi har samla eit knippe av desse lokale, regionale, nasjonale og internasjonale finansieringskjeldene under.

Intern finansieringskjelde

Eksterne finansieringskjelder

Regionale

Nasjonale

Europeiske


​Andre eksterne aktørar​

Sjå òg KLINFORSK si eiga side med finansieringskjelder:

eller NTNU si side som listar finansieringskjelder for helseforsking etter tema:
Fann du det du leita etter?