Rollefiguren Margot er ansiktet til kampanjen "Respekt for reseptformidlaren"

Pasienttryggleik

Margot er det nyaste tilskotet i pasienttryggleiksarbeidet i Helse Møre og Romsdal. Med hennar reise i reseptformidlaren skal både helsepersonell og pasientar få eit innblikk i kor viktig det er med orden i e-reseptane.

Kva er pasienttryggleik?

Helsetenesta skal videreutviklast slik at pasientar og brukarar i større grad får, og opplev å få, trygg og god helsehjelp. Gjennom metoden kontinuerleg forbetring jobbar Helse Møre og Romsdal med å redusere pasientskadar, forbetre pasienttryggleikskulturen og bygge varige strukturar for pasienttryggleik gjennom mellom anna standardiserte pasientforløp.

Pasienttryggleik handlar ofte om det helsepersonell gjer kvar einaste dag i sjukehusa. Pasientane skal vere sikre på at tenestene verkar, er trygge og at dei heng godt saman når ein er avhengig av helsehjelp frå fleire instansar.

Pasienttryggleik - definisjon

"Vern mot unødig skade som følge av helsetenestens ytelser eller mangel på ytelser"

-Kunnskapssenteret-

Nyheiter om pasienttryggleik

 • Annette Saunes
  05.12.2017
  Annette Saunes er vår nye forbetringsagent

  Sjukepleiar Anette Saunes ved Forsterka rehabilitering, Avdeling for sjukehuspsykiatri Sunnmøre er etter søknad og hard konkurranse blitt tildelt studieplass ved Nordisk forbedringsagentutdannelse.  Utdanninga gir kompetanse i å iverksette...

 • Kjetil Roth blir intervjua av NRK
  03.07.2017
  Lungeseksjonen er førebilete i arbeidet med ventetider

  Lungeseksjonen ved sjukehuset i Ålesund fekk ros da helse- og omsorgsminister Bent Høie besøkte sjukehuset førre veke. Høie fekk mellom anna høyre korleis avdelinga gjennom systematisk arbeid har greidd å redusere ventetida for pasientane kraftig.

 • 30.05.2017
  Får gode skussmål for arbeidet med pasienttryggleik

  Sjefen for pasienttryggleiksprogrammet tok turen innom Ålesund sjukehus forrige veke.

 • 11.05.2017
  Halverte akuttinnleggingar i psykiatrien

  Torsdag ble seksjonsleiar Jo Volle heidra med den gjeve leiarprisen i pasientsikkerheit av helseminister Bent Høie.

 • Styremøte i Helse Møre og Romsdal i mai 2017
  10.05.2017
  Held fast på strategien

  Eit uføresett dårleg resultat for mars låg som bakteppe då styret i Helse Møre og Romsdal skulle behandle statusrapport og langtidsbudsjett i dagens møte. Eit negativt avvik på 28,2 millionar i mars, og totalt 35,9 millionar for dei tre før...

 • 21.04.2017
  Gler seg til framtida med Helseplattformen

  Pasientar, tilsette i spesialisthelsetenesta og i kommunane ser fram til ein ny felles pasientjournal. Det fekk Helseplattformen erfare då dei besøkte Helse Møre og Romsdal med utstilling og foredrag denne veka.

Fann du det du leita etter?