Rollefiguren Margot er ansiktet til kampanjen "Respekt for reseptformidlaren"

Pasienttryggleik

Margot er det nyaste tilskotet i pasienttryggleiksarbeidet i Helse Møre og Romsdal. Med hennar reise i reseptformidlaren skal både helsepersonell og pasientar få eit innblikk i kor viktig det er med orden i e-reseptane.

Kva er pasienttryggleik?

Helsetenesta skal videreutviklast slik at pasientar og brukarar i større grad får, og opplev å få, trygg og god helsehjelp. Gjennom metoden kontinuerleg forbetring jobbar Helse Møre og Romsdal med å redusere pasientskadar, forbetre pasienttryggleikskulturen og bygge varige strukturar for pasienttryggleik gjennom mellom anna standardiserte pasientforløp.

Pasienttryggleik handlar ofte om det helsepersonell gjer kvar einaste dag i sjukehusa. Pasientane skal vere sikre på at tenestene verkar, er trygge og at dei heng godt saman når ein er avhengig av helsehjelp frå fleire instansar.

Pasienttryggleik - definisjon

"Vern mot unødig skade som følge av helsetenestens ytelser eller mangel på ytelser"

-Kunnskapssenteret-

Nyheiter om pasienttryggleik

 • 03.07.2017
  Lungeseksjonen er førebilete i arbeidet med ventetider

  Lungeseksjonen ved sjukehuset i Ålesund fekk ros da helse- og omsorgsminister Bent Høie besøkte sjukehuset førre veke. Høie fekk mellom anna høyre korleis avdelinga gjennom systematisk arbeid har greidd å redusere ventetida for pasientane kraftig.

 • 30.05.2017
  Får gode skussmål for arbeidet med pasienttryggleik

  Sjefen for pasienttryggleiksprogrammet tok turen innom Ålesund sjukehus forrige veke.

 • 11.05.2017
  Halverte akuttinnleggingar i psykiatrien

  Torsdag ble seksjonsleiar Jo Volle heidra med den gjeve leiarprisen i pasientsikkerheit av helseminister Bent Høie.

 • 10.05.2017
  Held fast på strategien

  Eit uføresett dårleg resultat for mars låg som bakteppe då styret i Helse Møre og Romsdal skulle behandle statusrapport og langtidsbudsjett i dagens møte. Eit negativt avvik på 28,2 millionar i mars, og totalt 35,9 millionar for dei tre før...

 • 21.04.2017
  Gler seg til framtida med Helseplattformen

  Pasientar, tilsette i spesialisthelsetenesta og i kommunane ser fram til ein ny felles pasientjournal. Det fekk Helseplattformen erfare då dei besøkte Helse Møre og Romsdal med utstilling og foredrag denne veka.