Legemiddelprosessen

Her finn du prosesskart med relevante prosedyrer innan legemiddelhandtering frå pasienten kjem inn i sjukehus til pasienten blir skriven ut.

Legemiddelprosessen

 

Våre prosedyrer er forankra i legemiddelforskrifta (lovdata.no)

Helse Møre og Romsdal har sterkt fokus på legemiddelsamstemming som er eit av dei utvalde innsatsområda innan det nasjonale pasientstryggleiksprogrammet.

Fann du det du leita etter?
Tilbakemeldinga vil ikkje bli svart på. Ikkje send personleg informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.